Skandal na forum „Europa-Ukraina”. Ukraińska delegacja opuściła posiedzenie panelu dyskusyjnego