sobota, 18 marzec 2017 11:28

Samorządowcy z Nowej Wodołahy odwiedzili Polskę z wizytą szkoleniową

By przygotować się do rozpoczęcia pracy w formacie zjednoczonej wspólnoty, przedstawiciele gminy rady sołeckiej wymienili się doświadczeniem z województwem małopolskim i podkarpackim.

Wyjazd był logiczną kontynuacją działań w ramach projektu „Efektywny samorząd. Doświadczenie Polski – na Ukrainę”, realizowanego przez stowarzyszenie obywatelskie „Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Rolnicze” i charkowską organizację „Centrum Rozwoju Samorządu Terytorialnego” przy wsparciu Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej i Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie, zawiadamia służba prasowa Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

„Wizyta szefów rejonu nowowodołazkiego w Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu ubiegłego roku spełniła swój cel, – zaznaczyła dyrektor Charkowskiej Samodzielnej Jednostki Instytucji „Centrum Rozwoju Samorządu Terytorialnego” Diana Barynowa. – Po jego zakończeniu, już 24 stycznia tego roku, podczas sesji sześciu rad sołeckich rejonu nowowodołazkiego podjęto decyzję o połączeniu”.

Ponieważ już w maju 2017 roku wspólnota rozpocznie pracę w nowym formacie, postanowiono zapoznać przedstawicieli samorządów z doświadczeniem europejskich partnerów.

„Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość członków delegacji (przedstawiciele sfery społecznej rady sołeckiej Nowej Wodołahy) po raz pierwszy przekroczyła granicę z Unią Europejską, żywe zainteresowanie wzbudziło wszystko – od prowadzących przez autostradę mostów dla zwierząt do prowadzenia dokumentacji w przedszkolach i szkołach”, – mówi ekspert ds. decentralizacji, zastępca przewodniczącego stowarzyszenia obywatelskiego „Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Rolnicze” Wiktor Nesterenko.

Podczas wizyty w Polsce członkowie delegacji zapoznali się z pracą przedszkoli, szkół, obiektów kultury, sportu i gospodarki komunalnej w gminach Dydnia, Myślenice i Вишнева. Polscy partnerzy zapewnili Ukraińcom możliwość zapoznania się z dokumentacją i grafikami etatowymi i wyjaśnili swoje podejście do standardów świadczenia usług dla mieszkańców wspólnoty.

– Gmina Wiszniew to jeden z głównych partnerów stowarzyszenia obywatelskiego „Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Rolnicze” w realizacji projektów, mających na celu wsparcie reformy samorządu terytorialnego i rozwoju obszarów wiejskich, – powiedziała Diana Barynowa. – Wiesław Stalmach, wójt gminy Wiszniew, był wśród polskich ekspertów, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami podczas polsko-ukraińskiego forum samorządu lokalnego, które odbyło się w obwodzie charkowskim w listopadzie 2016 r. z udziałem przewodniczącej Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Juliji Switłycznej. Dlatego nie trzeba mu opowiadać o znaczeniu wizyt naszych kierowników w polskich gminach”.

Na podstawie wyników wizyty szkoleniowej członkowie delegacji z rejonu nowowodołazkiego opracowali plan wprowadzenia pozytywnego polskiego doświadczenia na terenie swojej Zjednoczonej Wspólnoty.

 

Praca w Polsce