piątek, 21 kwiecień 2017 12:19

W miejscowości Zołocziw opowiedziano o polskim doświadczeniu decentralizacji

18 kwietnia odbyło się seminarium dla przewodniczących miejscowych rad, korpusu deputackiego i przedstawicieli biznesu agrarnego na temat zjednoczenia gromad i rozwoju terenów.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez charkowskie „Centrum rozwoju samorządu terytorialnego” wspólnie z Charkowską Obwodową Administracją Państwową i Konsulatem Generalnym RP w Charkowie, a także przy wsparciu organizacji pożytku publicznego "Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne”, przekazuje "Wieczernij Charkiw".

Jednym z prelegentów wydarzenia był konsul ds. politycznych i gospodarczych Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Włodzimierz Leszczyński. Opowiedział on o polskich doświadczeniach w realizacji reformy samorządu terytorialnego, inwestycji i tworzeniu korzystnego klimatu dla rozwoju lokalnego biznesu.

Uczestnicy seminarium otrzymali także informacje na temat systemu zarządzania w Polsce, o podziale władzy między trzema poziomami władzy, możliwych metodach i narzędziach w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Jak zaznaczyła dyrektor charkowskiego „Centrum rozwoju samorządu terytorialnego” Diana Barynowa, seminarium nie przypadkowo zostało zorganizowane w Zołocziwe: ostatnio Rada Wiejska w Zołocziwie zainicjował proces zjednoczenia.

„Decentralizacja i łączenie gromad to skuteczne narzędzia mające zapewnić rozwój obszarów wiejskich i poprawę jakości życia ludności”, – powiedziała Diana Barynowa. „To pierwszy krok do nowego poziomu życia. Robiąc ten krok, należy zdawać sobie sprawę, jaką drogę trzeba przejść, aby ludzie osiągnęli nową jakość życia na wsi. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na informowanie i szkolenie mieszkańców regionu – przede wszystkim, przedstawicieli rad wiejskich i biznesu agrarnego”.

 

Praca w Polsce