7.06, Warszawa; Debata "Powojnie bez retuszu. Ukraiński aspekt"

7.06, Warszawa; Debata "Powojnie bez retuszu. Ukraiński aspekt"
Związek Ukraińców w Polsce oraz „Nowy Świat Muzyki” zapraszają serdecznie w dniu 7 czerwca na debatę, prezentację filmu oraz koncert muzyki ukraińskiej.

Celem debaty z udziałem: prof. Andrzeja Friszke, Marka Łuczyny, prof. Andrzeja Paczkowskiego, prof. Rafała Wnuka jest ukazanie, jak obraz sytuacji w powojennej Polsce, badany i opisany przez wybitnych polskich historyków, daje się skonfrontować z wyobrażeniami współczesnych elit, mediów, ogółu społeczeństwa. Powodem do skonfrontowania różnych spojrzeń na powojenne lata są kontrowersje wokół kwestii stosunku powojennych władz PRL-u do obywateli narodowości ukraińskiej. Pretekstem bezpośrednim organizacji debaty jest przypadająca w 2017 roku 70. rocznica akcji „Wisła”.

Prowadzenie: Wiesław Romanowski, publicysta, zajmujący się relacjami polsko-ukraińskimi

W programie również:

  • Prezentacja filmu „Obóz Jaworzno” w reż. Andrzeja Warchiła (OTV Kraków, 1995);
  • Koncert muzyki ukraińskiej oraz muzyki pogranicza w wykonaniu Julii Doszny (śpiew), Antoniego Pilcha (lutnia)

Debata odbędzie się w Kawiarni „Nowy Świat Muzyki”, ul. Nowy Świat 63 w Warszawie. Początek godz. 19.00

Informacja o uczestnikach debaty:

Andrzej Friszke, historyk; w okresie PRL działacz opozycji demokratycznej, członek Kolegium IPN dwóch kadencji (1999–2011), profesor nauk humanistycznych, członek korespondent PAN. Autor m.in. KOR. Ludzie–działania–idee (wydana pod pseudonimem Witold Wolski; 1983), O kształt Niepodległej (1989), Polska Podziemna 1939–1945 (współautor; 1991), Opozycja polityczna w PRL: 1945–1980 (1994), Życie polityczne Emigracji (1999), Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989 (2003), Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL (2007), Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi (2010), Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty (2011), Między wojną a więzieniem 1945–1953. Młoda inteligencja katolicka (2015).

 Marek Łuczyna, reporter, dziennikarz; pracował m.in. dla „Życia Warszawy”, „Dużego Formatu GW”, radiowej „Trójki”, autor kilku książek, w tym Mała zbrodnia, polskie obozy koncentracyjne (2017). Jest to wstrząsający reportaż, w którym odsłania obraz wydarzeń zakazanych tuż po zakończeniu II wojny światowej, gdy w poniemieckich obozach koncentracyjnych w nieludzkich warunkach pracują i umierają Ślązacy, Niemcy, Żołnierze Wyklęci oraz więźniowie polityczni niewygodni dla nowej komunistycznej władzy.

Andrzej Paczkowski, historyk, wykładowca akademicki, profesor nauk humanistycznych; w okresie PRL  działacz opozycji demokratycznej, w III RP członek Kolegium IPN dwóch kadencji (1999–2011). Autor wielu publikacji, w tym:Historia polityczna Polski 1944–1948 (1985), Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948–1982. Wybór źródeł (pod pseudonimem Jakub Andrzejewski; 1986), Stanisław Mikołajczyk, czyli klęska realisty (zarys biografii politycznej) (1991), Czarna księga komunizmu (współautor; 1997), Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski: szkice do portretu PRL (1999), Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce (2009).

Rafał Wnuk, historyk, doktor habilitowany; były naczelnik Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział w Lublinie (2000–2009) i były pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN w pracowni Ziem Wschodnich II RP (1996–2008). Od 2008 wykładowca w Instytucie Historii KUL oraz do niedawna pracownik Muzeum II Wojny Światowej. Autor wielu publikacji, m.in.: Konspiracja akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1944 r. do 1956 r. (1993), Pany i Rezuny. Współpraca AK–WiN i UPA 1945–1947 (wspólnie z G. Motyką; 1997), Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (redakcja całości), „Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941) (2007). Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1953 (współautor z G. Motyką, T. Stryjkiem i A. Baranem; 2012).

Wiesław Romanowski, dziennikarz; uczestnik opozycji w okresie PRL, autor publikacji, m.in.: Ukraina. Przystanek Wolność (2007), Bandera: Terrorysta z Galicji (2012), Bandera. Ikona Putina (2016); autor filmów dokumentalnych, m.in.: „Moskwa jak las” (wspólnie z Andrzejem Drawiczem), „Znak Pokoju”, „Feliks znaczy szczęśliwy”. W latach 1998–2003 był korespondentem TVP w Ukrainie.

Plakat Powojnie page 001s

Artykuły powiązane