Na Ukrainie na 100 zmarłych przypada 58 nowo narodzonych, – Państwowa Służba Statystyki

Na Ukrainie na 100 zmarłych przypada 58 nowo narodzonych, – Państwowa Służba Statystyki
Liczba ludności Ukrainy według stanu na 1 maja 2017 r. wynosi 42 mln 502 tys. osób, co według szacunków Państwowej Służby Statystyki Ukrainy stanowi o 82,8 tys. mniej niż na początku roku.

Jak zawiadamia UNIAN, w okresie od stycznia do kwietnia 2017 roku według danych Państwowej Służby Statystyki na Ukrainie urodziło się 116 907 dzieci, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku wskaźnik ten wynosił 128 530. W okresie od stycznia do kwietnia odnotowano naturalne zmniejszenie populacji o 85 387 osób, podczas gdy w okresie od stycznia do kwietnia 2016 roku wskaźnik ten sięgał 74 379 osób.

W komunikacie Państwowej Służby Statystyki podkreślono, że liczba zgonów wciąż znaczne przekracza liczbę narodzin : na 100 zmarłych przypada 58 urodzonych.

Podane dane nie uwzględniają Krymu i strefy prowadzenia operacji antyterrorystycznej, a liczbę ludności szacuje się bez uwzględnienia terytorium Krymu.

Artykuły powiązane