sobota, 19 sierpień 2017 18:34

Projekt UE organizuje konkurs na najlepszy materiał dziennikarski na temat integracji europejskiej

Projekt UE Association4U organizuje konkurs dla dziennikarzy na najlepsze wyjaśnienie postanowień i naświetlenie wyników wdrożenia Umowy o stowarzyszeniu między Ukrainą i Unią Europejską.

Jak można dowiedzieć się z komunikatu projektu na Facebooku, materiały konkursowe można składać do 20 października.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości społeczeństwa o Umowie o stowarzyszeniu/strefie wolnego handlu między Ukrainą i UE; wyjaśnienie możliwości i wyzwań, które pojawiają się w trakcie realizacji Umowy przed ukraińskimi instytucjami państwowymi i obywatelami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami zarządzającymi; popularyzacja pozytywnych doświadczeń ukraińskich obywateli i zachęcanie do aktywnego korzystania z możliwości przewidzianych przez Umowę o stowarzyszeniu; wspieranie promowania wartości europejskich i europejskiej tożsamości Ukrainy i Ukraińców.

Najlepsze materiały konkursowe będą nagradzane w siedmiu kategoriach: materiał analityczny, reportaż, wywiad, historia sukcesu, subiektywne spojrzenie, ilustracja, materiał studencki.

 

Praca w Polsce