Projekt UE organizuje konkurs na najlepszy materiał dziennikarski na temat integracji europejskiej

Projekt UE organizuje konkurs na najlepszy materiał dziennikarski na temat integracji europejskiej
Projekt UE Association4U organizuje konkurs dla dziennikarzy na najlepsze wyjaśnienie postanowień i naświetlenie wyników wdrożenia Umowy o stowarzyszeniu między Ukrainą i Unią Europejską.

Jak można dowiedzieć się z komunikatu projektu na Facebooku, materiały konkursowe można składać do 20 października.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości społeczeństwa o Umowie o stowarzyszeniu/strefie wolnego handlu między Ukrainą i UE; wyjaśnienie możliwości i wyzwań, które pojawiają się w trakcie realizacji Umowy przed ukraińskimi instytucjami państwowymi i obywatelami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami zarządzającymi; popularyzacja pozytywnych doświadczeń ukraińskich obywateli i zachęcanie do aktywnego korzystania z możliwości przewidzianych przez Umowę o stowarzyszeniu; wspieranie promowania wartości europejskich i europejskiej tożsamości Ukrainy i Ukraińców.

Najlepsze materiały konkursowe będą nagradzane w siedmiu kategoriach: materiał analityczny, reportaż, wywiad, historia sukcesu, subiektywne spojrzenie, ilustracja, materiał studencki.

Artykuły powiązane