Warsztaty z budowania transgranicznych więzi społecznych dla ukraińskich dziennikarzy

Warsztaty z budowania transgranicznych więzi społecznych dla ukraińskich dziennikarzy
Szkolenia w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 odbędą się w dniach 17-22 września 2017 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz we Lwowie.

Projekt pt.: „Znane i nieznane – wspólne dziedzictwo polsko-ukraińskiego pogranicza– jego wpływ na budowanie współczesnych więzi społecznych” zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu został współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”.

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy na temat Polski oraz stosunków polsko-ukraińskich, ze szczególnym uwzględnieniem relacji społecznych na terenach pogranicza. Interdyscyplinarny charakter zajęć szkoleniowych pozwoli wzbogacić warsztat dziennikarski osób związanych z mediami na Ukrainie. Dzięki temu m.in. pojawią się nowe, interesujące teksty, ukazujące pozytywny wymiar relacji polsko-ukraińskich.

Z kolei przedstawiciele ukraińskich organizacji pozarządowych uzyskają wiadomości, które w przyszłości będą mogli wykorzystać w trakcie opracowywania projektów we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi. Zwiększy to potencjał zarówno polskich jak i ukraińskich NGO’s w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na współpracę międzynarodową państw sąsiadujących.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia podzielone na 6 bloków tematycznych dotyczących: literatury, etnologii, socjologii, historii, polityki oraz historii sztuki polsko-ukraińskiego pogranicza. Szkolenia z ww. dziedzin zostaną opracowane w taki sposób, aby ukazać te postacie i wydarzenia w stosunkach polsko - ukraińskich, które mogą mieć pozytywny wpływ na wzmocnienie współpracy dwustronnej, a także pogłębienie dialogu międzykulturowego oraz działań na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństw pogranicza.

Szkolenia odbędą się w dniach 17-22 września 2017 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz we Lwowie. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku ukraińskim oraz w języku polskim.

Dodatkowa informacja oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne pod poniższym linkiem.

Artykuły powiązane