6 -7.10, Tomaszów Lubelski; Wschodnie Forum Samorządowo – Gospodarcze

6 -7.10, Tomaszów Lubelski; Wschodnie Forum Samorządowo – Gospodarcze
Wschodnie Forum Samorządowo – Gospodarcze jest platformą współpracy i wymiany poglądów liderów samorządowych, przedstawicieli biznesu i nauki z Polski i Ukrainy.

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już po raz trzeci Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Miasto Tomaszów Lubelski oraz Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno - Kongresowego organizują w dniach 6 -7 października 2017 r. Wschodnie Forum Samorządowo – Gospodarcze.

Zauważalny kryzys powstałych w drugiej połowie XX wieku struktur europejskich opartych na układzie transatlantyckim stwarza nowe możliwości dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Położenie Polski otwiera naturalną szansę pełnienia roli lidera w rozwoju tych państw. Konieczne jest jednak połączenie perspektyw rozwoju gospodarczego z realizacją strategii rozwoju instytucji około biznesowych oraz środowisk nauki. Niesłychanie istotne jest wykorzystywanie wszystkich form wspierania rozwoju, wymiany doświadczeń oraz tworzenie sieci wspierania współpracy. Ważne jest również bieżące informowanie o dostępnych narzędziach rozwoju sektorów biznesu, samorządu i nauki.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli m.in.: Adam Hamryszczak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Rafał Baliński - dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju, Dr Iwona Wieczorek - Dyrektor Instytutu, prof. Marcin Szewczak, dr Artur Gajdos, Agneta Bukowska zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju i inni.

O doświadczenia polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą poza granicami kraju powiedzią: Agnieszka Gąsior Mazur - prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu, Antoni Magdoń – dyrektor regionalny Banku Pekao S.A. w Lublinie, Andrzej Ryl - prezes Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce, Denis Gordijew zastępca przewodniczącego Żabinkowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Białoruś.

W panelu dyskusyjnym pt.: „Trudności i szanse współpracy transgranicznej w aspekcie kulturowym, historycznym i gospodarczym” wezmą udział: prof. Grigorii Monastyrski Prorektor ds. Kształcenia i Kontaktów Międzynarodowych Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego, Wasyl Pavlyuk Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, płk SG Grzegorz Opaliński dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Staży Granicznej, Zofia Swatowska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Galina Grabarczuk dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Podczas trwania Forum nastpi podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Fastów (Фастiв) na Ukrainie a Miastem Tomaszów Lubelski

Tegoroczne forum wspierają: Ministerstwo Rozwoju, Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Ze szczegółowym programem Forum można zapoznać się pod poniższym linkiem.

Artykuły powiązane