54% młodych Ukraińców chce wyjechać z kraju

54% młodych Ukraińców chce wyjechać z kraju
Młodzi ludzie jako przyczynę chęci emigracji najczęściej wskazują brak pracy i możliwości samorealizacji.

Według sondażu przeprowadzonego przez grupę socjologiczną „Ranking” we wrześniu 2017 roku, 61% Ukraińców stwierdziło, że nie chciałoby wyjechać za granicę na stałe. Równocześnie 35% wyraża taką chęć, 4% nie potrafiło udzielić odpowiedzi. Najwięcej osób, które chcą przenieść się na stałe za granice, jest wśród młodych ludzi w wieku 18-35 lat – aż 54%. Natomiast wśród osób starszych odsetek tych, którzy chcą zmienić kraj zamieszkania, nie osiąga 20%.

Czytamy o tym w artykule ZN.UA. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba osób, które chciałyby zmienić miejsce zamieszkania na inny kraj, wzrosła, ale niezbyt znacząco (z 30 do 35%). Najwięcej osób, które chcą zmienić miejsce zamieszkania, jest wśród mieszkańców zachodniego regionu Ukrainy (41%). W południowych i centralnych obwodach procent potencjalnych migrantów waha się na poziomie 33-34.

„Najczęściej wśród przyczyn, zachęcających respondentów do myślenia o emigracji, wymieniane były: nadzieja na poprawę warunków bytu (64%), zapewnienie lepszej przyszłości swoim dzieciom (34%), brak godnej pracy na Ukrainie (23%), pragnienie zdobycia lepszego wykształcenia (12%). Chęć polepszenia warunków bytu jako przyczynę ewentualnej emigracji najczęściej wymieniano na wschodzie kraju, pragnienie, aby zabezpieczyć przyszłość dzieci — na południu, brak godnej pracy — na zachodzie”,- napisano w artykule.

Młodzi ludzie nieco częściej w porównaniu z innymi wskazują jako przyczynę chęci emigracji brak pracy i możliwości samorealizacji, starsze pokolenie — poczucie bezpieczeństwa i lepszą opiekę medyczną. 44% badanych wyraziło chęć pracowania za granicą, a 72% z nich jako główną motywację poszukiwania pracy w innych krajach wskazało wyższy poziom wynagrodzeń. Inne warianty odpowiedzi, między innymi lepsze warunki pracy, jakość zabezpieczenia socjalnego, możliwość zawodowej realizacji, ociągają zaledwie 20%.

Artykuły powiązane