Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego promuje dziedzictwo Patrona na Ukrainie

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego promuje dziedzictwo Patrona na Ukrainie
19 listopada w Iwano-Frankiwsku zostaną przeprowadzone warsztaty interdyscyplinarne, a dzień później we Lwowie odbędzie się konferencja wokół osoby Jana Karskiego.

„Jan Karski – Misja – Zbliżenie” – pod takim hasłem 19 listopada br. w Iwano-Frankiwsku odbędą się warsztaty interdyscyplinarne, poświęcone roli jednostki wobec dziejów. Dzień później, 20 listopada we Lwowie odbędzie się konferencja „We Lwowie byłem szczęśliwy… – dziedzictwo Jana Karskiego, absolwenta Uniwersytetu Lwowskiego”. Współorganizatorem obu wydarzeń jest Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego.

„Nie byłoby profesora Karskiego na uniwersytecie w Georgetown bez studenta Kozielewskiego na uniwersytecie we Lwowie – mówi Ewa Junczyk-Ziomecka, prezes Fundacji. – „Chcemy, aby Polacy na Ukrainie mieli możliwość zetknięcia się z historią Jana Karskiego i jego dziedzictwem, którego korzenie sięgają także Lwowa - o czym nie wszyscy wiedzą” – dodaje.

Interdyscyplinarne warsztaty edukacyjne "Jan Karski - Misja - Zbliżenie" skierowane są do nauczycieli, animatorów kultury, edukatorów oraz studentów polonistyki z Lwowskiego Okręgu Konsularnego. Odbędą się w niedzielę, 19 listopada w godzinach 10.00- 16.00 w Iwano-Frankiwsku i towarzyszyć będą Przeglądowi Najnowszych Filmów Polskich “Pod Wysokim Zamkiem”. Warsztaty poświęcone będą roli jednostki wobec dziejów
oraz znaczeniu pamięci zbiorowej w tworzeniu wspólnoty. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, jak poprzez historię Jana Karskiego nauczać o tolerancji i ludzkiej godności, jak praktycznie mówić o prawach człowieka i jak ważna jest historia lokalna dla tożsamości zbiorowej. Zajęcia poprowadzą między innymi stypendyści Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, którzy brali udział w Georgetown Leadership Seminar
na uniwersytecie w Waszyngtonie - uczelni, na której wykładał Jan Karski.

20 listopada br. o godz. 10.00 na Wydziale Stosunków Międzynarodowych uniwersytetu we Lwowie odbędzie się konferencja „We Lwowie byłem szczęśliwy… - dziedzictwo Jana Karskiego, absolwenta Uniwersytetu Lwowskiego”. Będzie ona poświęcona wymianie polskich i ukraińskich doświadczeń w zmaganiach z własną historią – w wymiarze naukowym, politycznym i psychologicznym. Uczestniczący w niej będą naukowcy z Polski
i Ukrainy będą szukać odpowiedzi między innymi na pytania o wykorzystywanie historii do mobilizacji lub dezintegracji społecznej czy wpływ historii na postrzeganie zastanej rzeczywistości.

„Lwowska uczelnia jest miejscem szczególnie bliskim patronowi fundacji ponieważ właśnie tu Jan Karski, jeszcze jako Jan Kozielewski, studiował w latach 1931-1935” – mówi Ewa Junczyk-Ziomecka. Dodaje, że jako szacowny profesor jezuickiego Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie z nostalgią wspominał swoje lata we Lwowie, gdzie zetknął się z wybitnymi luminarzami nauki. Prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego przypomina także, że Karski zachęcał do budowy zaufania pomiędzy społeczeństwami Europy Środkowo-Wschodniej i odrzucał tworzenie narodowych stereotypów i mitów, które przyczyniają siędo wzajemnej nieufności.

Ewa Junczyk-Ziomecka przywołuje słowa Jana Karskiego: „Potrzeba nam częstszej wymiany studentów i profesorów. Budujmy więcej i lepszych polskich instytutów kulturalnych i naukowych w sąsiednich krajach i zapraszajmy te kraje, aby tworzyły takie instytuty w Polsce. Wydawajmy więcej książek o naszym kraju w językach naszych sąsiadów i rozprowadzajmy je tam, zachęcając ich, aby robili to samo w Polsce. Organizujmy więcej wspólnych konferencji i spotkań ludzi nauki i kultury.”
Warsztaty i konferencja dofinansowane zostały ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu „We Lwowie byłem szczęśliwy…”- promocja dziedzictwa Jana Karskiego wśród Polaków i osób pochodzenia polskiego we Lwowskim Okręgu Konsularnym.

Szczegółowe informacje, program wydarzeń oraz formlarze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie Fundacji

*****

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego od 2011 roku upowszechnia wartości uosabiane przez Jana Karskiego – odwagę, odpowiedzialność, poszanowanie godności człowieka oraz dialog międzykulturowy. W ramach ogólnopolskich kampanii edukacyjnych przekonuje, młodzież, że warto żyć zgodnie z najwyższymi standardami służby publicznej w oparciu o wzajemną tolerancję.

Artykuły powiązane