74% ukraińskiej młodzieży Ukrainy nie ufa decydentom – socjologowie

74% ukraińskiej młodzieży Ukrainy nie ufa decydentom – socjologowie
Ukraińska młodzież nie interesuje się polityką, 74% nie ufa władzom.

Świadczą o tym wyniki sondażu, przeprowadzonego przez firmę GfK Ukraine na zlecenie Centrum "Nowa Europa" i Fundacji im. Friedricha Eberta, przekazuje "Ukraińska Prawda".

Tylko dla 13% młodych ludzi polityka Ukrainy jest intersująca na poziomie ogólnokrajowym. Bycie politycznie aktywnym jest ważne dla każdego piątego Ukraińca.

"Nieufność i lekceważenie ukraińskich polityków – to najmocniejsza idea, która łączy młodych ludzi bez wyjątku we wszystkich regionach Ukrainy. Ogólnie w naszym badaniu widzimy, że młodzi ludzie w wielu sprawach są dość często zdezorientowani, a czasami nawet zdezinformowani (w szczególności w stosunku do integracji z UE i NATO)", – zaznaczyła dyrektor Centrum Aliona Hetmańczuk.

Z sondażu wynika, że tylko jedna trzecia młodzieży (29%) ufa UE, prawie tyle samo (28%) nie ufa i 31% — ani nie ufa, ani ufa.

"Odpowiednio, listę wymagań ukraińskiej młodzieży w stosunku do rządu otwiera walka z przestępczością i korupcją — 70% respondentów uważa, że rząd powinien zajmować się przede wszystkim tym. Drugą i trzecią pozycję na liście wymagań od rządu obejmują wzrost gospodarczy (68%) i zmniejszenie bezrobocia (66%)" – powiedziała zastępca dyrektora Centrum Kateryna Zarembo.

Badanie wykazało, że większość młodych Ukraińców (61%) uważa, że to Rosja ponosi odpowiedzialność za podżeganie do konfliktu zbrojnego na Wschodzie Ukrainy.

Ukrainę obarcza taką odpowiedzialnością tylko 5%.

Warto jednak zauważyć, że to właśnie na Południu i Wschodzie liczba tych, którzy nie odpowiedziało na to pytanie jest rekordowa — odpowiednio 51% i 58%.

Wśród największych obaw młodych Ukraińców jest korupcja (37%) i wojna w regionie lub na całym świecie (36%), poważne problemy ze zdrowiem (34%) i niesprawiedliwość społeczna oraz bezrobocie (32%).

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2017 roku.

Próbka wynosi 2000 respondentów w wieku 14-29 lat i reprezentatywna dla ludności Ukrainy w tej grupie wiekowej (bez udziału ludności Krymu i leżących poza sferą wpływu terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego). Teoretyczny błąd nie przekracza 2,2%.

Artykuły powiązane