Ponad połowa Ukraińców nie posiada oszczędności

Ponad połowa Ukraińców nie posiada oszczędności
Według sondażu GfK Ukraine obecnie ponad połowa ludności Ukrainy w ogóle nie ma oszczędności pieniężnych – ani w postaci depozytów bankowych, ani w postaci gotówki.
Jak pisze gazeta segodnya.ua, wśród osób, których miesięczny dochód nie przekracza 4000 hrywien, 77,6% respondentów odpowiedziało, że nie ma ani depozytów, ani oszczędności gotówkowych. Wśród osób, które zarabiają ponad 8000 hrywien miesięcznie, takiej odpowiedzi udzieliło 55,1% respondentów. Pod koniec 2016 roku sytuacja finansowa gospodarstw domowych Ukrainy była najsłabsza w ostatnich latach, czytamy w badaniu.

W rezultacie napływ depozytów ludności do banków spowolnił, stwierdza NBU. Jeśli w drugim kwartale 2017 roku depozyty ludności w walucie lokalnej wzrosły o 8%, w porównaniu z pierwszym kwartałem, w trzecim – spadła o 0,02%. Choć depozyty w walutach obcych w trzecim kwartale wzrosły o 0,4%, to na podstawie wyników całego roku i tak zmniejszyły się o 0,7%.

Według szacunków GfK Ukraine, według stanu na koniec 2016 roku zaledwie 3,4% Ukraińców posiadało depozyty w bankach. To o połowę mniej niż w 2008 roku, kiedy odnotowano „depozytowe maksimum”.

Według statystyk, w pierwszej połowie 2017 roku skumulowane oszczędności gospodarstw domowych zmniejszyły się o 72 mld hrywien. Przy czym ponad połowa tej kwoty przypada na sprzedaż waluty (ludzie sprzedali o 40 mld hrywien więcej dolarów, niż kupili). Drugi istotny czynnik, jak zauważa NBU, to wzrost zadłużenia ludności za usługi mieszkaniowo-komunalne (+5,3 mld hrywien).

Artykuły powiązane