Profesor wyjaśnił, dlaczego Polacy zaczęli częściej żenić się z Ukrainkami

Profesor wyjaśnił, dlaczego Polacy zaczęli częściej żenić się z Ukrainkami
W Polsce notuje się wzrost liczby małżeństw Polaków z obywatelkami Ukrainy.

Jak zawiadamialiśmy wcześniej, powołując się na dane Urzędu Statystycznego w Lublinie, w ciągu ostatnich kilku lat liczba polsko-ukraińskich małżeństw podwoiła się.

W 2016 roku obywatele Polski zawarli z cudzoziemkami 4662 małżeństwa, w 2017 z Ukrainkami – 782 małżeństwa.

Według profesora Włodzimierza Piątkowskiego z Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, kiedyś Polacy wstępowali w związki małżeńskie z obywatelami Niemiec, Włoch i Grecji. W nieco obraźliwy sposób oświadczył, że wzrost liczny małżeństw Polaków z Ukrainkami jest uwarunkowany faktem, że obywatelki Ukrainy wychodzą za mąż za bogatych mężczyzn, przekazuje UNN.

„Warto zwrócić uwagę, że najczęściej, i jest to ciekawe zarówno z socjologicznego, jak i kulturologicznego punktu widzenia, żona pochodzi z biednego kraju, a mąż z bogatszego. W tym samym czasie tendencja, kiedy Polacy żenią się z Niemkami i Włoszkami, stanowi margines”, - powiedział profesor Włodzimierz Piątkowski.Artykuły powiązane