W Polsce jest więcej przeciwników Ukraińców aniżeli sympatyków

W Polsce jest więcej przeciwników Ukraińców aniżeli sympatyków
W Polsce liczba osób, które odczuwają niechęć do Ukraińców, znacznie przekracza liczbę tych, którzy przejawiają sympatię do naszych wschodnich sąsiadów.

Świadczą o tym dane polskiego Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), informuje Gazeta Prawna.

Co czwarty respondent ma pozytywny stosunek do Ukraińców (24%), podczas gdy niechęć przejawia 40% ankietowanych.

„Mniej więcej co czwarty badany ma pozytywne nastawienie do Łotyszy, Chińczyków, Żydów oraz Ukraińców (po 24 proc.), z tym że sympatia i niechęć do Łotyszy wyrażane są niemal tak samo często (24 proc. sympatii i 22 proc. niechęci), natomiast wobec pozostałych narodów w tej grupie – w mniejszym lub większym stopniu przeważa niechęć (od 31 proc. w przypadku Chińczyków do 40 proc. w przypadku Ukraińców)”, pisze wydanie.

Warto zauważyć, że stosunek do Ukraińców, a także do Niemców znacznie się pogorszył i dziś jest najmniej korzystny w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Autorzy badania twierdzą, że w porównaniu z ubiegłym rokiem stosunek Polaków pogorszył się praktycznie do wszystkich narodów, które włączono do badania.

Najwięcej Polacy popierali Czechów, Włochów, Amerykanów, Brytyjczyków, Słowaków i Węgrów. Najmniej – Rosjan, Romów i Arabów.

Analizy badaczy pokazują, że oświadczenia stosunku do innych narodów wiąże się przede wszystkim z poziomem wykształcenia i wielkością miejsca zamieszkania. Respondenci, którzy byli bardziej wykształceni, wyrażali sympatię do innych narodów. Absolwenci uczelni też stosunkowo niechętnie mówili o antypatiach.

Ponadto, mieszkańcy dużych miast częściej z sympatią odnosili się do innych narodów.

Artykuły powiązane