Poinformowano, ilu Ukraińców stało się obywatelami Polski od 2008 roku

Poinformowano, ilu Ukraińców stało się obywatelami Polski od 2008 roku
Obywatelstwo Polski w latach 2008-2017 otrzymało 14 tysięcy 902 Ukraińców.

Poinformowano o tym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP w odpowiedzi na wniosek własnego korespondenta „Ukrinformu”.

Jak wiadomo, w 2008 r. było 579 takich osób, a liczba ta zwiększała się co roku.

W ciągu ostatnich trzech lat ponad 2000 Ukraińców corocznie otrzymywało polskie obywatelstwo: w 2015 r. – 2012 osób, w 2016 r. – 2096 osób, w 2017 r. – 2415 osób.

Na chwilę obecną dokumenty zezwalające na pobyt czasowy (do trzech lat) lub pobyt stały na terytorium Polski ma ponad 150 tysięcy obywateli Ukrainy.

Artykuły powiązane