Większość Polaków popiera przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Większość Polaków popiera przyjęcie uchodźców z Ukrainy
56% Polaków opowiedziało się za przyjęciem uchodźców z terenów Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Jednocześnie przeciwko powiedziało się 35% respondentów.

 

Potwierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej przez CBOS, przedstawione przez TVP.Info.

72% Polaków negatywnie odnosi się do kwestii przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu i z Afryki. Wyborcy PiS (92%) i ruchu Kukiz’15 (85%) są największymi przeciwnikami przyjmowania uchodźców z tych regionów. Najbardziej „otwarty” jest elektorat partii Nowoczesna (60%) i PO (51%).
75% respondentów jest przeciwna udzieleniu azylu imigrantom z krajów muzułmańskich, nawet jeżeli w wyniku tego Polska straciłaby pieniądze z funduszy UE.

Według danych CBOS, preferencje polityczne Polaków nie wpływają na opinię dotyczącą przyjęcia uchodźców z Ukrainy na tyle znacznie, jak w przypadku opinii na temat azylantów z Bliskiego Wschodu i Afryki.

Ankietę przeprowadzono w dniach 7-14 lipca 2018 r.

Premier Mateusz Morawiecki wcześniej oświadczył, że 1,5 mln Ukraińców w Polsce, którzy „uciekli ze swojego kraju”, nie uzyskało statusu uchodźcy w Polsce tylko dlatego, że „w Polsce jest łatwo znaleźć pracę”.

W ten sam sposób Warszawa usprawiedliwiła przed UE swoją odmowę przyjęcia osób ubiegających się o azyl z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu.

Strona Ukraińska zaprzeczyła tym oświadczeniom. Co więcej, ambasada Ukrainy w Polsce opublikowała oświadczenie o „realnej liczbie ukraińskich uchodźców”, w którym czytamy, że w ciągu 10 miesięcy 2017 roku władze polskie przyznały status uchodźcy 56 obywatelom Ukrainy.

Według danych Eurostatu, w zeszłym roku o azyl w Polsce poprosiło 300 Ukraińców.

Ogólnie w zeszłym roku o azyl w Europie poprosiło prawie 9000 Ukraińców, znacznie mniej w porównaniu z poprzednimi latami.

Artykuły powiązane