Ponad 22% ukraińskich gastarbeiterów chce zostać w Polsce na stałe - badanie

Ponad 22% ukraińskich gastarbeiterów chce zostać w Polsce na stałe - badanie
Ponad 22% ukraińskich migrantów w Polsce chciałoby wyjechać do naszego kraju na stałe, i ponad 13% nie chciałoby na zawsze pozostać w Polsce.

 

Takie dane wynikają z badania "Ukraińcy na polskim rynku pracy: doświadczenia, problemy i perspektywy", przeprowadzonego na zlecenie polskiej agencji zatrudniania cudzoziemców EWL S. A., przekazuje Interfax-Ukraina.

Zgodnie z wynikami badania socjologicznego zaprezentowanego w Kijowie w środę 12 września, 26,3% badanych migrantów z Ukrainy było gotowych zostać w Polsce na kilka lat, 22,1% respondentów chciałoby wyjechać do Polski na pobyt stały, 13,7% nie chciałoby stale żyć w naszym kraju, a 37,9% było niezdecydowanych.

Wraz z tym, co drugi respondent planuje pracować w Polsce od trzech do sześciu miesięcy, jedna trzecia Ukraińców zamierza pracować do 3 miesięcy, 11,7% - od pół roku do roku i tylko 5,4% planuje pracować w Polsce ponad 1 rok.

W tym 64% respondentów stwierdziło, że przebywa w Polsce na podstawie wizy pracowniczej, 26,8% - paszporcie biometrycznym, 4,6% - posiada zezwolenie na pobyt.

Wśród migrantów 63,6% stanowią mężczyźni, a tylko 36,4% kobiety.

Ponad połowa (57%) Ukraińców wyjeżdża do Polski na zarobki w wieku od 18 do 35 lat, 26,2% – w wieku 36-45 lat, 15% – w wieku 46-55 lat, w wieku ponad 55 lat – tylko 1,8%.

Wśród głównych powodów wyjazdów Ukraińców do pracy w Polsce respondenci wymieniali: niska pensja w Ukrainie (79,6%), zła sytuacja polityczna i gospodarcza w kraju (19,7%), bezrobocie (16,9%), korupcja (14,7%), brak poczucia bezpieczeństwa (8,3%).

Mimo popularności Polski jako kierunku migracji zarobkowej, większość ankietowanych Ukraińców rozważaj możliwość pracy w innych krajach, w szczególności w Niemczech (27%), Czechach (21%), we Włoszech, gdzie chce pracować co dwudziesty Ukrainiec.

Badanie zostało przeprowadzone od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku metodą indywidualnego sondażu. Wzięło w nim udział 900 respondentów w wieku od 18 lat.

Artykuły powiązane