Jakiekolwiek zaufanie do sądów ma jedna dziesiąta Ukraińców

Jakiekolwiek zaufanie do sądów ma jedna dziesiąta Ukraińców
Ukraińskim sądom raczej lub całkowicie ufa 12,3% mieszkańców, nie ufa – 78,5%.

 

Świadczy o tym sondaż Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, przeprowadzony w dniach od 12 do 24 września.

Kolejne 9,2% respondentów nie wyraziło swojego zdania lub odmówiło odpowiedzi. Jednocześnie na pytanie „Jak zmienił się Pani/Pana stosunek do sądów Ukrainy w ciągu ostatnich 3-4 lat?” 31,3% respondentów odpowiedziało, że ich stosunek się pogorszył, 2,7% że się poprawił. 58,1% badanych twierdzi, że ich nastawienie się nie zmieniło, a 7,9% nie wyraziło swojego zdania lub odmówiło odpowiedzi.

KMIS przeprowadził badanie na zlecenie klienta metodą wywiadu osobistego wśród 2011 respondentów w 110 miejscowościach wszystkich regionów Ukrainy (z wyjątkiem okupowanych terenów Krymu i Donbasu).

Sondaż przeprowadzono na czterostopniowej przypadkowej próbie. Błąd statystyczny wynosi od 1,4% do 3,3%.

Artykuły powiązane