Ilu Ukraińców uznało Wielki Głód za ludobójstwo i jak z biegiem lat zmieniała się ta tendencja

Ilu Ukraińców uznało Wielki Głód za ludobójstwo i jak z biegiem lat zmieniała się ta tendencja
80% obywateli Ukrainy uważa Wielki Głód w latach 1932-1933 za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Świadczą o tym wyniki sondażu, przeprowadzonego przez socjologiczną grupę Ranking. Zdecydowanie nie zgadza się z tą tezą prawie co dziesiąty respondent.

 

Prawie połowa ankietowanych uważa za winnego organizacji Wielkiego Głodu osobiście Józefa Stalina. Jedna trzecia obarcza winą za ludobójstwo takie organy karne ZSRR jak NKWD, co czwarty respondent — najwyższe kierownictwo Ukraińskiej SRR, pisze NV.ua

Tylko 3% badanych stwierdziło, że Hołodomor to wina ukraińskich chłopów, tzw. kułaków, którzy nie chcieli dobrowolnie oddawać plonów. Tezę o tym, że Wielki Głód był spowodowany naturalnymi przyczynami, popiera mniej niż 5%.

W ciągu ostatnich 10 lat wzrósł poziom poparcia idei osądzenia sprawców Wielkiego Głodu i inicjatywy odszkodowania dla ofiar i ich rodzin. Popiera to mniej niż połowa obywateli.

Co myślą Ukraińcy na temat Wielkiego Głodu

Według badań, w ostatnich latach poziom postrzegania Wielkiego Głodu jako ludobójstwo wzrósł o 20%. W latach 2010-2012 tylko 60% Ukraińców zgadzało się z tym, że Wielki Głód był konsekwencją represji. Liczba Ukraińców, którzy uznawali Wielki Głód rosła, osiągając maksimum na poziomie 80% w 2015 roku.

Najwięcej osób niezgadzających się z tym stwierdzeniem było w 2011 r. - prawie jedna trzecia respondentów. Po tym ich liczba zmniejszyła się, a od 2014 roku nie przekracza 15%. Teraz to stwierdzenie podziela zdecydowana większość mieszkańców zachodu i centrum kraju — odpowiednio 90% i 80%. Na południu i wschodzie takich osób jest do 70%.

Bardziej skłonni do popierania tej tezy są mieszkańcy wsi, a także młodzi i ukraińskojęzyczni respondenci. 70% respondentów pozytywnie odnosi się do uznania przez Senat USA Wielkiego Głodu za ludobójstwo narodu ukraińskiego. 60% respondentów uważa, że Ukraina również w przyszłości powinna domagać się międzynarodowego uznania Wielkiego Głodu za ludobójstwo.

Prawie 70% badanych zamierzało w bieżącym roku zapalić świecę w Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu. Jednak co piąty ankietowany powiedział, że nie będzie tego robić. Ta inicjatywa znajdzie poparcie na Zachodzie i w Centrum. Jednak ponad połowa badanych na Południu i Wschodzie zapowiedziało, że weźmie udział w akcji.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 20 do 29 października. Metodą wywiadu osobistego przeprowadzono badanie dwóch tysięcy osób pełnoletnich respondentów. Próbę reprezentatywną dokonano według wieku, płci, regionu i typu zamieszkania; błąd statystyczny nie przekracza 2%.

Wnioski naukowców

W czasie Wielkiego Głodu, od roku 1932 do 1934 na Ukrainie zmarło prawie 4 mln osób. Takie dane przytoczył zastępca dyrektora Instytutu Demografii i Badań Społecznych im. Ptuchy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Ołeksandr Hładun.

Według jego słów Instytut Demografii przeprowadził badanie naukowe. Zastosowano mianowicie metodę odbudowy demograficznej i porównano liczbę ludności między spisami ludności z lat 1926 i 1936. Naukowcy doszli do wniosku, że straty Ukrainy podczas tego ludobójstwa nie mogły przekroczyć 5 mln osób. Jednocześnie badania wykazały, że śmiertelność z powodu Głodu była również w roku 1934.

W wymiarze demograficznym Wielki Głód trwał 3 lata. Zdaniem naukowca, skutki Głodu ukraińskie towarzystwo odczuwa do dzisiaj. Jego zdaniem, to przede wszystkim zespół stresu pourazowego.

W USA uznano Wielki Głód

W wyniku Wielkiego Głodu zmarło 13% całej ludności Ukrainy, powiedział główny pracownik naukowy Instytutu Demografii i Badań Społecznych Natalija Łewczuk. Zaznaczyła, że najwięcej w wyniku głodu ucierpiały obwody kijowski i charkowski, w każdym z których zginęło ponad milion osób. W południowych i wschodnich regionach, gdzie tradycyjnie zbiory były większe, zginęło mniej ludzi. Świadczy to o tym, że Wielki Głód był sztuczny.

Jak poinformowała Ambasada Ukrainy w USA, kolejny amerykański stan, a mianowicie Karolina Północna, oficjalnie uznał Wielki Głód za ludobójstwo narodu ukraińskiego i uczcił pamięć ofiar tej tragedii. Odpowiedni proklamację podpisał gubernator stanu Roy Cooper.

Artykuły powiązane