57% Ukraińców nazwało głównym problemem działania wojenne w Donbasie

57% Ukraińców nazwało głównym problemem działania wojenne w Donbasie
Ukraińcy uważają, że największymi problemami dla państwa są działania wojenne w Donbasie, korupcja i niski poziom produkcji.

 

Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez socjologiczną grupę "Ranking", na zlecenie Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego.

W szczególności, 57% ankietowanych nazwało jako najważniejszy problem dla Ukrainy działania wojenne w Donbasie, trochę mniej — 49% respondentów — korupcję w państwowych organach władzy. Trzecim największym problemem, zdaniem 26% badanych, jest niski poziom produkcji.

W tym samym czasie, jak wskazują wyniki badania, tylko 8% Ukraińców uważa za problem dla państwa rosyjską obecność na Krymie.

Mniej niż 5% respondentów podało problematyczne dla Ukrainy kwestie statusu języka rosyjskiego, prawa własności gruntów, braku lub prawdopodobieństwa wyłączenia gazu, energii elektrycznej, wody, ochrony środowiska i opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń i emerytur.

Artykuły powiązane