Członkostwo Ukrainy w UE popiera 54% Ukraińców, w NATO – 45%

Członkostwo Ukrainy w UE popiera 54% Ukraińców, w NATO – 45%
54% Ukraińców popiera członkostwo Ukrainy w UE, 45% - opowiada się za członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim.

 

Świadczą o tym wyniki badania socjologicznej grupy „Ranking”, które zostało przeprowadzone na zlecenie Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego (IRI).

Warto zauważyć, że poziom poparcia członkostwa w UE w porównaniu z grudniem ubiegłego roku wzrósł o 4%. W tym samym czasie 14% badanych Ukraińców popiera członkostwo w Unii Celnej z Rosją, Białorusią i Kazachstanem.

Na pytanie, czy gdyby dzisiaj odbyło się referendum w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO, członkostwo w Sojuszu poparło 45% badanych, 31% opowiedziało się przeciw. W porównaniu z grudniem ubiegłego roku poparcie dla wejścia do NATO wzrosło o 8%.

Jednocześnie w tym okresie wzrosła liczba tych, którzy nie chcą członkostwa Ukrainy w NATO – 5%.

Badanie przeprowadzono na całej Ukrainie (z wyjątkiem okupowanych terytoriów Krymu i Donbasu) w dniach od 29 września do 14 października 2018 roku. Zbadano 2400 mieszkańców Ukrainy, w wieku 18 lat i starszych, mających prawo głosu. Wyboru próby reprezentatywnej dokonano pod względem płci, wieku, regionu i wielkości miejscowości.

Margines błędu nie przekracza 2,0%. Współczynnik pokrycia respondentów – 61,8%.

Artykuły powiązane