Liderem sympatii Ukraińców jest Polska, antypatii - Rosja

Liderem sympatii Ukraińców jest Polska, antypatii - Rosja
50% Ukraińców czuje ciepły lub bardzo ciepły stosunek do Polski, podczas gdy 52% zimny lub bardzo zimny stosunek do Rosji.

 

Świadczą o tym wyniki badania socjologicznej grupy „Ranking”, które zostało przeprowadzone na zlecenie Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego (IRI), pisze „Europejska Prawda”.

Najcieplej ze wszystkich państw ankietowani obywatele Ukrainy odnoszą się do Polski (50%), Unii Europejskiej w ogóle (49%) i Białorusi (47%). Odsetek badanych Ukraińców, którzy odnoszą się do tych krajów (i zjednoczenia) zimno lub bardzo zimno jest stosunkowo niewielki: Polska (5%), UE (8%), Białoruś (6%).

Liderem antypatii Ukraińców jest Rosja. 20% respondentów odnosi się do Federacji Rosyjskiej bardzo ciepło lub ciepło, a 52% - zimno lub bardzo zimno.

Stosunek wobec innych państw wygląda następująco:
Rumunia bardzo ciepły lub ciepły stosunek - 21% ankietowanych, zimny lub bardzo zimny - 12%.
Węgry bardzo ciepły lub ciepłe stosunek - 23% ankietowanych, zimny lub bardzo zimno - 17%.

Rumunia jest jednak liderem wśród krajów, do których Ukraińcy odnoszą się w sposób obojętny (62%).

Badanie przeprowadzono na całej Ukrainie (z wyjątkiem okupowanych terytoriów Krymu i Donbasu) w dniach od 29 września do 14 października 2018 roku. Zbadano 2400 mieszkańców Ukrainy, w wieku 18 lat i starszych, mających prawo głosu. Wyboru próby reprezentatywnej dokonano pod względem płci, wieku, regionu i wielkości miejscowości.

Margines błędu nie przekracza 2,0%. Współczynnik pokrycia respondentów – 61,8%.

Artykuły powiązane