Uproszczona procedura oficjalnego zatrudnienia obcokrajowca w Polsce

Uproszczona procedura oficjalnego zatrudnienia obcokrajowca w Polsce
Jakie ważne czynniki trzeba wziąć pod uwagę, jeśli chce się pracować w Polsce? Przede wszystkim, osoba niebędąca obywatelem Polski ma prawo pracować, mając pozwolenie na zatrudnienie. Nie zawsze jednak tak jest i zdarzają się wyjątki – na przykład, kiedy dana osoba posiada zarejestrowane i podpisane przez jej kierownika oświadczenie o zamiarze powierzenia jej wykonania pracy. Podany punkt dotyczy sześciu krajów - Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Rosji i Ukrainy.

Pracodawca zamierzający zatrudnić obywatela innego kraju powinien napisać oświadczenie, w którym zamieści swoje dane, dane osoby, którą planuje przyjąć do pracy, dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia pracy, czas jej wykonywania, typ umowy, wysokość pensji bez podatków, profesję i miejsce, gdzie obcokrajowiec będzie pracował. Następnie pracodawca powinien zarejestrować dane oświadczenie w miejscowym organie zatrudnienia i przekazać jego oryginał pracownikowi z innego kraju. Wraz z zarejestrowaniem oświadczenia pojawi się prawo do krótkoterminowej pracy na terytorium Polski. Do pracy można przystąpić po podpisaniu pisemnej umowy z kierownikiem. Obowiązkowo powinny w niej zostać opisane te same warunki, co i w oświadczeniu.


Prawa podczas pracy w Polsce

Obcokrajowiec może pracować w Polsce do pół roku w każdym następnym roku. Praca jest możliwa w dowolnej sferze, ale obowiązkowo trzeba określić ją w swoim oświadczeniu. Pracownik ma prawo podpisać pisemną umowę, będącą podstawą ku temu, by przystąpić do pracy. Dla pracodawcy jest to obowiązek. Trzeba rozumieć, że w oświadczeniu warunki pracy obowiązkowo powinny zgadzać się z warunkami opisanymi w umowie. Kierownik jest zobowiązany w ciągu tygodnia zapewnić pracownikowi ubezpieczenie socjalne i medyczne. Dają mu one prawo do uzyskania pomocy w razie sytuacji nadzwyczajnych, takich jak choroba, wypadek przy pracy albo zajście w ciążę. Ponadto, taka osoba będzie mogła otrzymać bezpłatną pomoc medyczną. Bardzo ważne jest prawo do otrzymywania pensji, przynajmniej minimalnej. Polska przewiduje obowiązek przyznania pracownikom pensji. Trzeba wyznaczyć walutę, w jakiej zostanie ona wypłacona i zauważyć, że wskazana suma nie obejmuje podatków.


Obowiązki pracownika w Polsce

Podczas kontroli może być wymagane okazanie dokumentów – oryginału oświadczenia, wizy pracowniczej, umowy o zatrudnienie. Trzeba wziąć pod uwagę, że nielegalna praca w Polsce grozi mandatem lub deportacją z dożywotnim zakazem wjazdu na polskie terytorium.


Praca w Polsce: warto wiedzieć

Oświadczenie może zarejestrować jedynie pracodawca jako strona inicjująca. Jego rejestracja jest bezpłatna – wymóg wniesienia przez pracownika opłaty może wiązać się z otrzymaniem mandatu. Pobyt w Polsce z wizą "DO5" przewiduje możliwość przebywania na terytorium państwa przez pół roku każdego roku. Termin zatrudnienia nie powinien przekraczać tego okresu. Oświadczenie nie tylko daje możliwość otrzymania wizy pracowniczej, ale i pomaga zatrudnić się osobom przebywającym na terenie Polski na podstawie alternatywnych dokumentów, również dających prawo pobytu i zatrudnienia na terytorium państwa polskiego. Jeśli pracodawca chce przedłużyć współpracę z zagranicznym pracownikiem, po trzech miesiącach ma on możliwość złożenia podania o wydanie współpracownikowi nowego pozwolenia. Zatrudnienie w Polsce jest przewidziane na podstawie różnych typów umów, na przykład umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Od rodzaju umowy zależy charakter wykonywanej w Polsce pracy oraz zakres praw i obowiązków.

Baza przydatnych odnośników, dotyczących pracy w Polsce

Sprawdzić firmę pracodawcy pod względem solidności, jeśli istnieją jakieś wątpliwości związane z wyjazdem, można tu:

www.stat.gov.pl/regon/
www.krs-online.com.pl

Istnieje strona internetowa, na której można poinformować zajmujący się zatrudnieniem departament o naruszeniu praw pracownika (zdarzają się na przykład sytuacje, kiedy firmy rejestrują oświadczenia, nie planując zatrudnienia pracownika). Należy tu także powiedzieć o agencjach pośrednictwa pracy, za opłatą pomagających pracodawcy w szukaniu pracownika.

www.kraz.praca.gov.pl

Trzeba zawsze pamiętać, że nielegalni pośrednicy są dość niebezpieczni i wiązanie się z nimi jest ryzykowne. Po przyjeździe do Polski mogą dać pracę, której warunki diametralnie różnią się od zaproponowanych na początku. Dla bezpieczeństwa nigdy i w zamian za żadne warunki nie można nikomu oddawać paszportu. Przed wyjazdem do pracy osoba zainteresowana powinna szczegółowo zapoznać się z jej warunkami i zebrać mnóstwo informacji o firmie, z którą nawiązuje umowę.

Prezentujemy również odnośniki do stron ważnych instytucji państwowych:

www.migrant.info.pl – Biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Warszawie (źródło informacji dla obcokrajowców). Tel. +48 22 490 20 44, na Ukrainie 0 800 505 501

www.interwencjaprawna.pl – Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (bezpłatne konsultacje dla obcokrajowców). Tel. +48 22 629 56 91, +44 22 621 51 65

www.hfhr.org.pl
– Helsińska Fundacja Praw Człowieka (pomoc prawna dla migrantów). Tel. 22 556 44 66

www.ocalenie.org.pl – Fundacja "Ocalenie" (bezpłatne rady dla obcokrajowców). Tel. +48 22 828 04 50

www.pomoc.prawna.org
– Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (pomoc prawna dla migrantów). Tel. +48 12633 72 23

www.strada.org.pl, www.kcik.pl – La Strada, Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w ramach programu Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (bezpieczne schronienie, pomoc medyczna, prawda i psychologiczna, bezpieczny powrót do kraju pochodzenia). Tel. +48 22 628 01 20, +48 22 628 99 99

 

Źródło: Vsetutpl.com

Artykuły powiązane