piątek, 06 styczeń 2017 15:50

Zaktualizowana ustawa o Karcie Polaka weszła w życie: właściciele otrzymają pomoc pieniężną

Taka pomoc będzie wypłacana maksymalnie przez 9 miesięcy zarówno właścicielowi Karty Polaka, jak i najbliższym członkom jego rodziny, którzy znajdują się w Polsce.

Od nowego roku posiadacze Karty Polaka mogą liczyć na pomoc finansową na pokrycie kosztów wynajmu mieszkań w Polsce w przypadku, gdy wniosek o pozwolenie na pobyt stały został złożony po 1 stycznia.

To wynik zaktualizowanej ustawy o Karcie Polaka, która weszła w życie na początku 2017 roku, przekazuje agencja IAR.

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz powiedziała, że taka pomoc będzie wypłacana maksymalnie przez 9 miesięcy zarówno właścicielowi Karty Polaka, jak i najbliższym członkom jego rodziny przebywającym w Polsce.

Ewa Filipowicz wyjaśnia, że w województwie mazowieckim wniosek o przyznanie pomocy można składać w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w Warszawie lub w biurach tego resortu w innych miastach.

Obecnie Kartę Polaka posiada około 180 tys. cudzoziemców. Dokument ten potwierdza przynależność do narodu polskiego, a wydawany jest od 2008 roku osobom polskiego pochodzenia, mieszkającym w 15 krajach byłego Związku Radzieckiego.

W Konsulacie Generalnym RP w Kijowie poinformowano, że liczba wydanych Kart Polaka stopniowo rośnie.

 

Praca w Polsce