Większość Europejczyków popiera członkostwo Ukrainy w NATO, nie w Unii Europejskiej.
Dział: Społeczeństwo
Znaczna część obywateli UE z Europy Wschodniej i Południowej nie może pozwolić sobie na coroczny tygodniowy urlop.
Dział: Społeczeństwo
50% obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej jest optymistycznie nastawiona co do jej przyszłości, 44% jest nastawiona pesymistycznie. Pozostałe sześć procent jest niezdecydowane.
Dział: Społeczeństwo
60% uczestników badań przeprowadzonych w 8 krajach członkowskich UE na zamówienie Instytutu Polityki Światowej w Kijowie jest zgodnych z opinią, że konflikt na Wschodzie Ukrainy został zainspirowany przez Rosje. 54% pytanych w trakcie badań nazywają sytuację zaistniałą na Ukrainie wojną z Rosją. Jednocześnie 53% badanych uważa konflikt wojną domową.
Dział: Społeczeństwo