Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny powinien zmienić swoją pozycję i nawiązać kontakty z nowo powstałą Ukraińską Cerkwią Lokalną.
Dział: Społeczeństwo
Sobór zjednoczeniowy utworzenia autokefalicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego wybrał na jego zwierzchnika doktora nauk teologicznych, profesora, namiestnika patriarchalnego, metropolitę perejasławskiego i białocerkiewskiego Epifaniusza.
Dział: Ukraina