Dział odprawy celnej "Skniłów" posterunku "Zachodni" w obwodzie lwowskim przeszedł na całodobowy tryb pracy.
Dział: Ukraina
Od 1 stycznia 2019 roku żołd dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie zwiększony.
Dział: Ukraina
Zmianę ambasadora Polski na Ukrainie ustalono wiele miesięcy temu i nie ma możliwości jego pozostawienia.
Dział: Polityka
Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził dekret o utworzeniu międzyresortowej grupy roboczej, która zaprojektuje zalecenia dotyczące reformy systemu organów podatkowych i celnych.
Dział: Ukraina
Kontroli granicznej drugiej linii podlegają również kobiety.
Dział: Ukraina
Moskwa wykorzystuje skomplikowaną historię, aby skłócić Ukrainę z Polską. Kijów i Warszawa w swoim rozwoju cywilizacyjnym rozumieją, że historia nie może dzielić narodów.
Dział: Polityka
Próby Rosji destabilizowania Ukrainy niosą zagrożenie nie tylko tego kraju, ale i całej Europie.
Dział: Swiat
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny powinien zmienić swoją pozycję i nawiązać kontakty z nowo powstałą Ukraińską Cerkwią Lokalną.
Dział: Społeczeństwo
W ukraińskim parlamencie opowiedziano o najważniejszych rolach, które spełnił stan wojenny.
Dział: Ukraina
W szczególności planuje się otworzyć konsulat generalny we Wrocławiu w 2019 roku.
Dział: Polska
Strona 1 z 1021