Większość Polaków (około 50%) nie chce wprowadzenia eurowaluty w Polsce.
Dział: Polska
Od 2014 roku udział żałujących rozpadu Związku wzrosła o 4%.
Dział: Swiat
Czytamy o tym w raporcie fundacji „Demokratyczne inicjatywy im. Ilka Kuczeriwa”.
Dział: Ukraina
Socjolodzy objaśnili sukces „Prawa i Sprawiedliwości” stabilnością „na tle niestabilnej opozycji”.
Dział: Polska
6% ankietowanych uważa, że Rosja powinna wspierać Ukrainę w konflikcie. 37% uważa natomiast, że Moskwa nie powinna popierać żadnej ze stron.
Dział: Swiat
Większość Ukraińców głosowałaby pozytywnie w czasie referendum w sprawie wejścia Ukrainy do UE (69% głosów) i NATO (56% głosów).
Dział: Ukraina
Prawie połowa ludności Polski nie chce przyjmować uchodźców w swoim kraju, podczas gdy chęć udzielenia schronienia migrantom wyraża tylko 4% ludności.
Dział: Społeczeństwo
14% respondentów uważa, że wystarcza im zarobionych pieniędzy.
Dział: Społeczeństwo
Jedna trzecia ankietowanych przez socjologów Ukraińców uważa się za biednych.
Dział: Społeczeństwo
50% obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej jest optymistycznie nastawiona co do jej przyszłości, 44% jest nastawiona pesymistycznie. Pozostałe sześć procent jest niezdecydowane.
Dział: Społeczeństwo
Strona 1 z 4