W latach 2014-2017 na terenie okupowanego Krymu zarejestrowało się ponad 100 tysięcy Rosjan.
Dział: Swiat
W Radzie Europy ukraińska wspólnota sprzedaje naleśniki i inne wyroby garmażeryjne w ramach charytatywnej akcji, zbierając fundusze na pomoc dzieciom poszkodowanym w wyniku agresji rosyjskiej na wschodzie Ukrainy.
Dział: Społeczeństwo
Rada Europy rozpoczęła wdrożenia trzyletniej inicjatywy wsparcia dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie.
Dział: Ukraina
Ukraina przeżywa największy w Europie kryzys związany z przemieszczaniem osób od czasu wydarzeń na Bałkanach w latach 90. XX wieku.
Dział: Ukraina
W Ministerstwie Polityki Społecznej Ukrainy określono liczbę zarejestrowanych przesiedleńców z Krymu i Donbasu.
Dział: Ukraina
Na koniec 2017 r. w Europie było około 4 mln imigrantów, a najwięcej osób przesiedlonych wewnątrz kraju było na Ukrainie oraz w Bośni i Hercegowinie.
Dział: Społeczeństwo
Zmniejszył się średni miesięczny dochód osób wewnętrznie przesiedlonych (OWP) i stał się mniejszy niż minimum egzystencji.
Dział: Ukraina
Osoby przesiedlone wewnętrznie mogą przyczynić się do rozwiązania konfliktu na Donbasie.
Dział: Ukraina
Według stanu na dzień 4 września, według danych instytucji ubezpieczeń społecznych, odnotowano 1 591 670 przesiedleńców z Krymu i Donbasu.
Dział: Ukraina
We Lwowie podpisano umowę, na podstawie której MSZ przeznaczy dla Programu Rozwoju ONZ na Ukrainie 2 mln zł.
Dział: Polska
Strona 1 z 4