Poroszenko mianował nowego ambasadora Ukrainy w Holandii

Poroszenko mianował nowego ambasadora Ukrainy w Holandii
Wcześniej Czencow stał na czele Departamentu UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Nowym ambasadorem Ukrainy w Holandii został 42-letni Wsewołod Czencow, pracujący wcześniej jako dyrektor Departamentu Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Odpowiedni dekret o mianowaniu prezydent Petro Poroszenko podpisał 17 marca. Na mocy innego dekretu zwolnił poprzedniego ambasadora, 60-letniego Ołeksandra Horina, który piastował to stanowisko przez sześć ostatnich lat. Poroszenko zwolnił go ze stanowiska stałego przedstawiciela Ukrainy przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemiczne, gdzie pracował dodatkowo.

Wsewołod Czencow pochodzi z Drohobycza w obwodzie lwowskim. Ukończył Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki (prawoznawstwo). Od 1996 roku pracował jako dyplomata w MSZ Ukrainy. Za granicą pracował w ambasadzie Ukrainy w Turcji i w Polsce, a także w przedstawicielstwie Ukrainy przy Unii Europejskiej. Biegle włada językiem angielskim.

Przypominamy, że Holandia to jedyny kraj członkowski Unii Europejskiej, który do tej pory nie ratyfikował Umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z UE.

Artykuły powiązane