Dyskryminacja rasowa: trybunał ONZ wprowadził środki tymczasowe w sprawie "Ukraina vs. Rosja"

Dyskryminacja rasowa: trybunał ONZ wprowadził środki tymczasowe w sprawie "Ukraina vs. Rosja"
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ wprowadził środki tymczasowe w sprawie "Ukraina kontra Rosja” w związku z konwencją o walce z dyskryminacją rasową.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ podjął decyzję o wprowadzeniu tymczasowych środków w sprawie Ukrainy przeciwko Rosji w związku z międzynarodową konwencją odnośnie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

Taką decyzję sąd ogłosił podczas przesłuchań w Hadze, zawiadamia korespondent Ukrinformu. Poinformowano, że środki tymczasowe nie będą identyczne z tymi, o które prosiła Ukraina.

Sąd nakazał Rosji m.in. powstrzymać się od wprowadzenia ograniczeń na Tatarów krymskich w zakresie utrzymywania swoich instytucji, w tym Medżlisu. Ponadto, Rosja powinna zapewnić możliwość nauczania w języku ukraińskim w szkołach.

Sąd nałożył na obie strony zobowiązania powstrzymania się od wszelkich działań, które mogą wzmocnić i pogłębić sądowy spór lub uczynić go trudniejszym do rozwiązania.

Ponadto, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ postanowił wprowadzić dodatkowe środki. Trybunał przypomniał m.in., że Rada Bezpieczeństwa ONZ w swojej rezolucji przyjęła pakiet środków dla realizacji mińskich umów.

"Sąd oczekuje, że strony za pomocą indywidualnych i wspólnych działań będą pracować nad ich pełną realizacją" - czytamy w opublikowanym orzeczeniu sądu.

Artykuły powiązane