Rosja postanowiła anulować długi mieszkańców Krymu wobec ukraińskich banków

Rosja postanowiła anulować długi mieszkańców Krymu wobec ukraińskich banków
Rosja szuka sposobu, by mieszkańcy Krymu nie spłacali swoich długów wobec ukraińskich banków.

Jak poinformowała rosyjska gazeta Kommiersant, w piątek Duma Poństwowa przyjęła w drugim czytaniu poprawki do ustawy o spłacie długów mieszkańców Krymu wobec ukraińskich banków (422-FZ).

Zgodnie z ustawą, domagać się spłaty długu mogą tylko akredytowane przy Funduszu Ochrony Deponentów rosyjskie firmy, które nabyły długi ukraińskich banków. W tej chwili FOD akredytował cztery firmy, które kupiły ponad 1 mld rubli długów mieszkańców Krymu wobec ukraińskich banków.

Sam Fundusz Ochrony Deponentów przejdzie do dyspozycji prorosyjskiej, okupacyjnej władzy Krymu, przy czym Agencja Ubezpieczeń Depozytów, będąca teraz właścicielem FOD, musi przekazać Funduszowi 1,5 mld rubli niewydanych składek majątkowych.

Krym i Sewastopol już przygotowują projekt regionalny.

Według informacji wydania, w danym projekcie planuje się postanowić, że dług lub część długu do 5 mln rubli podlega bezwarunkowej likwidacji. W ten sposób amnestię wobec ukraińskich kredytów uzyska zdecydowana większość obywateli Krymu i indywidualnych przedsiębiorców, a firmy zdołają znacznie zmniejszyć zadłużenie.

Według rozmówców gazety firmy, które kupowały długi mieszkańców Krymu wobec ukraińskich banków, zwracały się przede wszystkim do klientów detalicznych, których długi mieszczą się w zakresie 5 mln rubli.

Windykatorzy pracujący na Krymie powiedzieli wydaniu "Kommiersant", że ich dłużnicy już teraz, choć ustawa nie została przyjęta, odmawiają spłaty długów i opłacania rachunków.

"Kupowaliśmy długi ukraińskich banków, bo ściągnięcie takich długów było przewidziane przez prawo, a teraz okazuje się, że do ściągnięcia nie będzie nic, - dziwi się szef jednej z agencji, która działa na Krymie. - Jeśli będą masowe likwidacje długów, kto zwróci nam szkody?".

"Krymska władza" nie pozostawia bez uwagi również tych, którzy długów mają więcej niż 5 mln rubli. Planuje się przyznać radzie nadzorczej FOD prawo podejmowania decyzji w sprawie umorzenia długu o wartości ponad 5 mln rubli w okolicznościach mających istotne znaczenie dla osoby kredytobiorcy.

Tym, których nie obejmie także to kryterium, planuje się zaoferować ulgowe warunki spłaty. W przypadku jednorazowej spłaty określonej części zadłużenia będzie można zlikwidować znaczną jego część: przy wpłacie 5% kwoty zadłużenia zostanie zlikwidowane 20%, a spłata 20% kwoty zadłużenia zapewni pełną jego likwidację.

Artykuły powiązane