Do sankcji UE przeciwko anektowanemu Krymowi dołączyło jeszcze pięć krajów

Do sankcji UE przeciwko anektowanemu Krymowi dołączyło jeszcze pięć krajów
Pięć krajów przyłączyło się do decyzji Rady UE w sprawie odnowienia środków ograniczających nałożonych w odpowiedzi na bezprawną aneksję Krymu i Sewastopola.

"Kraje-kandydaci do członkostwa w UE-Czarnogóra i Albania, członek europejskiego obszaru gospodarczego Norwegia, a także Gruzja i Ukraina przyłączyły się do tej decyzji" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Rady Europejskiej.

Wszystkie pięć krajów zapewniają zgodność swojej polityki krajowej z podjętą przez Radę Europy decyzją. UE wzięła pod uwagę ten krok i pochwala go.

Jak zawiadamiano, Rada UE o rok przedłużyła środki ograniczające w odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola przez Rosję – do 23 czerwca 2018 roku.

Przypomnijmy, UE wprowadziła w 2014 roku ekonomiczne środki ograniczające przeciwko rosyjskiej działalności gospodarczej na tymczasowo okupowanym terytorium Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopola. Chodzi o zakazy i ograniczenia dla firm oraz osób prywatnych z UE w sprawie działań na Krymie w sferze handlowo-gospodarczej, finansowej i inwestycyjnej, energetyce oraz branży turystycznej.

Europejczycy i zarejestrowane w UE firmy nie mogą kupować nieruchomości lub firm na Krymie, finansować krymskie firmy lub zapewniać im towarzyszące usługi. Turystyczni operatorzy UE nie mogą świadczyć usług na Krymie i w Sewastopolu. W szczególności, europejskie statki nie mogą zawijać do portów Półwyspu Krymskiego, z wyjątkiem nagłych przypadków.

Poza tym, zakazano eksportu niektórych towarów i technologii dla krymskich firm lub do ich użytku na Krymie. W przeciwnym kierunku zabroniono import towarów z Krymu za wyjątkiem, jeżeli posiadają świadectwo pochodzenia wydane przez upoważniony organ władzy Ukrainy. Zakazy i ograniczenia dotyczą branż transportowej, telekomunikacyjnej i energetycznej a także poszukiwania i wydobycia ropy naftowej, gazu i surowców mineralnych.

Artykuły powiązane