Komisja Europejska chce ułatwić poruszanie się wojsk po terytorium UE

Komisja Europejska chce ułatwić poruszanie się wojsk po terytorium UE
Komisja Europejska stworzyła mapę drogową, mającą na celu usuwanie barier dla swobodnego transportu jednostek wojskowych i sił w ramach UE.

Czytamy o tym w komunikacie na stronie internetowej KE.

Biorąc pod uwagę szczególny status sił zbrojnych i sprzętu, mobilność wojskowa regulowana jest przez szereg decyzji krajowych i przepisów UE, przez co szybkie przemieszczanie się wojsk staje się coraz trudniejsze.

Przyjęty dokument określa kroki, które należy podjąć w celu usunięcia przeszkód, które uniemożliwiają szybkie przerzucanie sprzętu wojskowego i personelu w UE, w celu ułatwienia i przyspieszenia ich mobilności, aby szybko i skutecznie reagować na kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne.

„Szybkie przemieszczanie się personelu wojskowego i sprzętu utrudniają bariery fizyczne, prawne i normatywne. Tworzy to nieefektywność wydatków publicznych, opóźnienia, awarie i przede wszystkim dużą lukę. Nadszedł czas, aby maksymalnie zwiększyć współpracę cywilną i wojskową, w tym dzięki naszej efektywnej i stabilnej sieci transportowej”, - powiedziała komisarz ds. transportu Violetta Balk.

Do marca 2018 wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini i Komisja Europejska przedstawią Plan działań na rzecz mobilności wojskowej w celu zatwierdzenia przez państwa członkowskie UE.

Warto nadmienić, że 20 krajów członkowskich UE w przyszłym tygodniu podpisze nowy pakt o obronie w celu współfinansowania projektów i rozwoju możliwości wojskowych.

Artykuły powiązane