UE zatwierdziła środki w zakresie wzmacniania europejskiego bezpieczeństwa cybernetycznego

UE zatwierdziła środki w zakresie wzmacniania europejskiego bezpieczeństwa cybernetycznego
Kraje Unii Europejskiej zatwierdziły decyzję o wzmocnieniu europejskiego bezpieczeństwa cybernetycznego i stabilności cybernetycznej w całej UE.

Napisano o tym w komunikacie na stronie internetowej Rady UE, przekazuje "Europejska Prawda".

W październiku Rada Europejska postawiła za zadanie wzmocnienie bezpieczeństwa cybernetycznego, a zatwierdzone dziś wnioski podkreślają konieczność tego, by wszystkie kraje UE dostarczały niezbędnych zasobów i inwestycji w walkę z zagrożeniami cybernetycznymi.

We wnioskach zaaprobowano zamiar zwiększenia wysiłków UE w zakresie badań i rozwoju bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez utworzenie sieci centrów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego w całej Unii.

Inne środki wskazane przez Radę obejmują zapewnienie niezbędnych narzędzi do walki z cyberprzestępczością, opracowanie skoordynowanej reakcji UE na masowe incydenty oraz zjawiska i sytuacje kryzysowe, a także prowadzenie regularnych szkoleń z ogólnoeuropejskiego bezpieczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Jeśli chodzi o globalne i dyplomatyczne aspekty bezpieczeństwa cybernetycznego, Rada uznaje znaczenie współpracy międzynarodowej i z zadowoleniem przyjmuje utworzenie jasnych ram korzystania z politycznych, dyplomatycznych i ekonomicznych narzędzi dostępnych dla UE jako odpowiedzi na szkodliwą aktywność cybernetyczną.

„Przestępczość internetowa i finansowana przez państwa działalność złośliwego oprogramowania jest jednym z największych globalnych zagrożeń dla naszych społeczeństw i gospodarek. Już tracimy około 400 mld euro na całym świecie z powodu ataków cybernetycznych. To wyraźnie podkreśla konieczność wykorzystania przez UE dostępnych narzędzi w celu zwiększenia stabilności w cyberprzestrzeni i reagowania na masowe incydenty cybernetyczne”, – napisano w komunikacie.

Przypominamy, że Komisja Europejska zaproponowała szereg środków, pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wśród których wskazano utworzenie Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego.

Artykuły powiązane