UE zaproponuje wschodnim partnerom plan inwestycyjny, a nie „plan Marshalla”

UE zaproponuje wschodnim partnerom plan inwestycyjny, a nie „plan Marshalla”
Podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się 24 listopada w Brukseli, Unia Europejska zaproponuje partnerom skorzystanie z narzędzi zewnętrznego planu inwestycyjnego i nie będzie poruszać kwestii „planu Marshalla” dla Ukrainy.

Powiedzieli o tym dwaj wysoko postawieni urzędnicy UE, biorący udział w przygotowaniach do szczytu, zapytani o to przez korespondenta „Europejskiej Prawdy”.

Rozmówcy przyznali, że Ukraina będzie mieć możliwość zadania pytań o „plan Marshalla”, jeśli tego zechce. „Celem szczytu jest to, aby każdy partner mógł poruszyć te kwestie, które go interesują. Jeśli Ukraina zechce poruszyć tę kwestię, będziemy z tego zadowoleni”, - powiedział jeden z nich.

Warto zauważyć, że podczas udzielania odpowiedzi na pytanie rozmówcy ani razu nie użyli nazwy „plan Marshalla”, unikając wzmianki o nim. Równocześnie obaj podkreślili, że ze strony UE nie będzie poruszany temat, który interesował korespondenta „Europejskiej Prawdy”, natomiast Unia Europejska planuje zaproponować Ukrainie i innym partnerom dostęp do narzędzia zewnętrznego planu inwestycyjnego UE.

„Europejski zewnętrzny plan inwestycyjny otwiera nowe możliwości i staje się nowym narzędziem”, - powiedział jeden z nich. Rozmówca „EP” zaznaczył, że narzędzie to pozwoli, między innymi, na zapewnienie gwarancji dla europejskich inwestycji w krajach partnerskich.

Na razie nie ujawniono zakresu pomocy dla wschodnich partnerów UE w ramach zewnętrznego planu inwestycyjnego.

Przedstawiciele Unii Europejskiej przypomnieli, że wcześniej UE okazywała i wciąż okazuje pomoc finansową Ukrainie poprzez inne instrumenty UE.

Artykuły powiązane