W UE przedstawiono plan utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego

W UE przedstawiono plan utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego
Zaproponowano wprowadzenie nowego stanowiska Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów.

Komisja Europejska przedstawiła plan utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego (EWF) i wprowadzenia nowego stanowiska Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów. Czytamy o tym w komunikacie na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Została przedstawiona między innymi „mapa drogowa” w celu pogłębienia unii gospodarczej i walutowej, w tym konkretne działania, które należy podjąć w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Przedstawiono cztery główne inicjatywy, wśród których jest bezpośrednie utworzenie EWF, który będzie udzielać pomocy państwom członkowskim strefy euro w warunkach kryzysu finansowego i występować w roli ostatniej instancji, aby ułatwić restrukturyzację i uporządkowaną likwidację banków z poważnymi trudnościami finansowymi.

Fundusz zostanie utworzony na działającej strukturze Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM). Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zaproponowano przyjęcie tej propozycji do połowy 2019 roku.

Należy również włączyć Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzania w ramy prawne Unii Europejskiej z uwzględnieniem właściwej elastyczności, określonej w Pakcie o stabilności i wzroście. Tę inicjatywę również proponuje się zrealizować do połowy 2019 roku.

Należy wydać komunikat odnośnie nowych instrumentów budżetowych na rzecz stabilności strefy euro. Proponuje się także zwiększenie Programu wsparcia reform strukturalnych.

Nowy Europejski Minister Gospodarki i Finansów będzie jednocześnie pełnić funkcję wiceprzewodniczącego KE i przewodniczyć Eurogrupie, co jest możliwe w ramach obowiązujących traktatów UE.

W marcu tego roku szef Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem powiedział, że kraje Unii Europejskiej powinny stworzyć Europejski Fundusz Walutowy na wzór Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Artykuły powiązane