Włochy stanęły na czele OBWE, obiecując wsparcie porozumienia mińskiego

Włochy stanęły na czele OBWE, obiecując wsparcie porozumienia mińskiego
Włochy spróbują ożywić „ducha Helsinek”.

1 stycznia Włochy objęły przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Jak poinformowano na stronie internetowej organizacji, obecny przewodniczący OBWE, minister spraw zagranicznych Włoch Angelino Alfano 11 stycznia zaprezentuje priorytety włoskiej prezydencji w organizacji podczas posiedzenia Stałej Rady w Wiedniu.

Już teraz wiadomo jednak, że Włochy będą kontynuować wysiłki na rzecz realizacji porozumienia mińskiego. „Kryzys na Ukrainie i wokół niej poddał w wątpliwość same zasady, na których opiera się OBWE. Włochy nadal będą wspierać wysiłki OBWE w celu pokojowego uregulowania konfliktu i wzywają strony do pełnego wykonania postanowień porozumienia mińskiego”, – oświadczył szef MSZ Włoch.

Ponadto będzie kontynuowany „genewski format” negocjacji w sprawie Gruzji oraz negocjacji w formacie „5+2” z Naddniestrzem, a także praca grupy mińskiej w Górskiem Karabachu.

Alfano podkreślił, że kluczowym priorytetem Włoch podczas przewodnictwa w OBWE w 2018 roku będzie „wzmocnienie wielowektorowego podejścia jako narzędzia, które przywróci »ducha Helsinek«, a także dalsze umacnianie pokoju, bezpieczeństwa, stabilności i współpracy”.

1 sierpnia 1975 roku w stolicy Finlandii, Helsinkach, liderzy 35 państw (krajów NATO, państw członkowskich Układu Warszawskiego, neutralnych i niezależnych państw) podpisały helsiński Akt końcowy, zobowiązując się do prowadzenia wzajemnie korzystnego dialogu. Inspiracją było dążenie do przezwyciężenia rozłamu między Wschodem i Zachodem, co miało na celu przejście od prostego „rozładowania” do obecnego „zbliżenia”. Podpisanie helsińskiego Aktu końcowego nie położyło kresu zimnej wojnie, jednak dzięki duchowi otwartości i współpracy oznaczało rewolucyjny zwrot ku jej zakończeniu.

Przypominamy, że w 2017 roku przewodnictwo w OBWE sprawowała Austria.

Artykuły powiązane