Parlament Europejski wezwał do zakazania testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie

Parlament Europejski wezwał do zakazania testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie
Unia Europejska powinna przedsięwziąć kroki dyplomatyczne w celu zakazania do 2023 roku przeprowadzania testów kosmetyków na zwierzętach na całym świecie.

Odpowiednią uchwałę zatwierdziła Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego.

Wewnątrz UE sprzedaż wszystkich kosmetyków, które były testowane na zwierzętach, została zakazana jeszcze w 2013 roku.

Europosłowie podkreślają, że to nie przeszkodziło branży kosmetycznej UE w rozwoju i zapewnieniu około dwóch milionów miejsc pracy. Jednak około 80% krajów świata wciąż zezwala na testy na zwierzętach.

Europejscy deputowani podkreślają również, że luki powstały w ramach samego systemu UE, ponieważ niektóre kosmetyki są testowane na zwierzętach poza obszarem Unii Europejskiej, zanim ponownie przejdą weryfikację w UE z wykorzystaniem metod alternatywnych.

Wskazują oni również, że większość składników produktów kosmetycznych stosowanych jest również w wielu innych produktach, takich jak środki farmaceutyczne, środki czystości i żywność, dlatego mogą być one testowane na zwierzętach na innej podstawie prawnej. Eurodeputowani wzywają UE do wspierania rozwoju alternatywnych metod testów.

Rezolucja została zatwierdzona jednogłośnie 63 głosami. Dokument zostanie poddany pod głosowanie na marcowym posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Artykuły powiązane