Walka z fake newsami: w UE proponują stworzyć Kodeks zasad dla portali społecznościowych

Walka z fake newsami: w UE proponują stworzyć Kodeks zasad dla portali społecznościowych
Grupa robocza Komisji Europejskiej, stworzona do walki z fake’owymi wiadomościami zaproponowała Kodeks zasad dla platform internetowych i sieci społecznościowych.

Poinformowano o tym w komunikacie prasowym na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Grupa robocza wysokiego szczebla w składzie 39 ekspertów – przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, mediów społecznościowych, organizacji informacyjnych, dziennikarzy i naukowców – została stworzona do konsultacji Komisji w sprawie oceny skali fake’owych wiadomości w internecie.

Komisja Europejska próbuje dowiedzieć się, jakie wyzwania dla demokratycznych krajów niesie dezinformacja, i szuka sposobów ich przezwyciężenia.

W raporcie eksperci celowo unikają terminu "fake’owe wiadomości" uważając, że nie obejmuje on złożoności problemu dezinformacji, która obejmuje również treści, wiążące fałszywe informacje z faktami.

Grupa niezależnych ekspertów wystąpiła za tworzenie Kodeksu zasad, którego przestrzegania wymagać się będzie od platform internetowych i sieci społecznościowe. Wśród 10 najważniejszych zasad określonych w raporcie, platformy online muszą, na przykład, zapewnić przejrzystość, wyjaśniając algorytm selekcji wiadomości.

We współpracy z europejskimi serwisami i agencjami informacyjnymi, sieciom społecznościowym również proponuje się podjęcie skutecznych działań w celu poprawy przejrzystości wiadomości, którym warto zaufać, i ułatwić dostęp do nich.

Grupa zaleca, aby zachęcić społeczność medialną do walki z dezinformacją, opracowania narzędzi, które pozwalają użytkownikom sieci i dziennikarzom walczyć z nieprawdziwymi informacjami.

Rekomendacje grupy roboczej wejdą do dokumentu odnośnie walki z dezinformacją, który wiosną przygotowuje Komisja Europejska.

Artykuły powiązane