UE zaostrzyła kontrolę kryptowalut w celu walki z praniem brudnych pieniędzy

UE zaostrzyła kontrolę kryptowalut w celu walki z praniem brudnych pieniędzy
Parlament Europejski zatwierdził pakiet nowych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy w krajach Unii Europejskiej, wśród których jest też wzmocnienie kontroli kryptowalut.

Napisano o tym na stronie internetowej PE.

Dokument jest piątą i ostatnią nowelizacją Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie walki z praniem brudnych pieniędzy i częściowo jest odpowiedzią na ataki terrorystyczne w 2015 i 2016 roku w Paryżu i Brukseli, a także na zagraniczny skandal Panama Papers.

Nowe przepisy zapewniają obywatelom prawo dostępu do informacji na temat beneficjalnych właścicieli firm działających w UE i pomogą uniknąć korupcyjnego wykorzystywania firm, utworzonych w celu prania brudnych pieniędzy, ukrywania majątków i uchylania się od płacenia podatków.

Dodatkowe środki pozwolą także udostępniać dane na temat beneficjalnych właścicieli funduszy powierniczych i podobnych organizacji tym, którzy przejawiają „uzasadniony interes”. Pozwoli to na udzielanie informacji dziennikarzom śledczym i organizacjom pozarządowym. Państwa członkowskie zachowają również prawo do udzielania szerszego dostępu do informacji, zgodnie z ich prawem krajowym.

Nowe środki odnoszą się również do zagrożeń związanych z mapami subskrypcyjnymi i wirtualną walutą. Aby przerwać anonimowość, związaną kryptowalutami, platformy do wymiany nimi i wirtualne portfele, tak jak i banki, muszą stosować kontrolę klienta z należytą uwagą, w tym wymagania dotyczące weryfikacji klientów.

Takie platformy i dostawcy usług przechowywania monet muszą również być zarejestrowani, tak jak firmy świadczące usługi z zakresu wymiany walut.

Znowelizowana dyrektywa weszła w życie trzy dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy, aby implementować nowe przepisy do prawa krajowego.

 

Artykuły powiązane