Nawalny wywalczył od Rosji 2 tysiące euro

Nawalny wywalczył od Rosji 2 tysiące euro
Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że rząd Rosji naruszył prawa opozycjonisty i założyciela Fundacji do Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego, w szczególności, gdy odmówiono mu wydania paszportu.

 

Poinformowano o tym na stronie internetowej ETPC.

"Sąd postanawia, że państwo pozwane musi zapłacić wnioskodawcy w ciągu trzech miesięcy 2000 euro (dwa tysiące euro)" - czytamy w dokumencie.

W dokumencie wskazuje się również, że Federalna Służba Migracyjna Federacji Rosyjskiej odmówiła Nawalnemu wydania paszportu w czerwcu 2015 roku, czym naruszyła artykuł 2 protokołu nr 4 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, który mówi o tym, że każdy może swobodnie opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny.

Przy tym zauważa się, że wnioskodawca domagał się 50 tys. euro lub dowolną inną kwotę według uznania Trybunału odnośnie strat moralnych. Domagał się on również 5081,71 euro na pokrycie kosztów postępowania w sądach krajowych i ETPC.

Jak wiadomo, ETPC orzekł na korzyść działacza politycznego Aleksieja Nawalnego i przedsiębiorcy Piotra Oficerowa, którzy złożyli skargę na decyzję rosyjskiego sądu w sprawie "Kirowles" (Nawalny został oskarżony w tym procesie o defraudację funduszy spółki państwowej "Kirowles" – przyp. red.). Sąd orzekł wtedy, że Rosja musi zapłacić każdemu z wnioskodawców po 8 tys. euro odszkodowania za szkody moralne, a także pokryć koszty sądowe w wysokości 48 053 euro dla Nawalnego i 22 893 euro dla Oficerowa.

Artykuły powiązane