W przyszłym tygodniu KE może oświadczyć o ugodzie z Gazpromem

W przyszłym tygodniu KE może oświadczyć o ugodzie z Gazpromem
Źródła podają różne daty ogłoszenia ugody.

 

Komisja Europejska i rosyjski gazowy monopolista Gazprom zamierzają ogłosić o rozwiązaniu antymonopolowej sprawy w przyszłym tygodniu. Przy tym firma może uniknąć kar finansowych.

Pisze o tym portal „Europejska Prawda”, przytaczając komunikat Euractiv, który z kolei powołuje się na informacje europejskich urzędników, będących blisko sprawy.

Jeden z rozmówców powiedział, że Komisja Europejska powinna poinformować o zawarciu umowy 24 maja, co zakończy jedną z najdłuższych w swoim rodzaju spraw antymonopolowych, która rozpoczęła się od kontroli 20 biur w 10 krajach w 2011 roku, kiedy śledczy otrzymali ponad 150 tysięcy dokumentów.

Dwaj inni rozmówcy oświadczyli, że decyzja w związku z Gazpromem, największego dostawcy gazu w UE, może być ogłoszona w tym lub w przyszłym tygodniu.

Wcześniej informowano, że Unia Europejska i monopolista Gazprom zbliżyli się do rozwiązania długotrwałego sporu antymonopolowego po tym, jak rosyjska spółka gazowa zgodziła się przeprowadzić cenowe reformy i pozwolić konkurencji ulokować się w Europie Wschodniej.

Komisja Europejska rozpoczęła dochodzenie antymonopolowe wobec Gazpromu w 2012 roku, po zarzutach wobec rosyjskiej firmy o nadużywanie dominującej pozycji na rynkach gazu w Europie Środkowej i Wschodniej i ustaleniu niesprawiedliwych cen.

W 2015 roku wobec gazowego holdingu wniesiono oficjalne zawiadomienie o roszczeniach (statement of objections). Jesienią tego samego roku KE i Gazprom rozpoczęły konsultacje techniczne w tej sprawie.
W marcu 2017 roku Gazprom skierował do Komisji Europejskiej końcowe propozycje uregulowania postępowania antymonopolowego.
Firma zgodziła się wykluczyć z kontraktów zakaz transgranicznej odsprzedaży gazu ziemnego, a także przywiązać cenę dla Polski, Bułgarii, Estonii, Łotwy i Litwy do zachodnioeuropejskich wzorców.
Gazprom wyraził również gotowość przeniesienia punktów oddawania gazu, aby Węgry, Polska i Słowacja mogły odbierać gaz na granicy Litwy i Bułgarii. Ponadto, rosyjskie przedsiębiorstwo gazowe zapowiedziało, że nie będzie domagać się od Bułgarii odszkodowania z powodu rezygnacji z projektu Nord Stream.

Gazprom weźmie na siebie te zobowiązania na 8 lat. Jeśli firma je złamie, to KE może nałożyć karę w wysokości do 10% całkowitej światowej sumy obrotów firmy bez konieczności udowodnienia naruszenia antymonopolowych przepisów Unii Europejskiej.

Artykuły powiązane