Jakie kraje uznają ukraińskie dyplomy

Jakie kraje uznają ukraińskie dyplomy
Na większości uniwersytetów dobiegają końca egzaminy, dlatego nowo upieczeni licencjaci i magistrowie zaczynają szukać pracy.

 

Część ukraińskich absolwentów pojedzie za granicę i spróbuje tam zalegalizować swój dyplom. Serwis „Słowo i Diło” postanowił dowiedzieć się, w jakich krajach świata ukraiński dyplom zostanie uznany bez problemów, do czego jest potrzebna klauzula apostille, gdzie odnoszą się do niej formalnie.

Żeby dyplom został uznany w innych krajach świata, Ukraina podpisała międzynarodowe konwencje i dwustronne umowy z wieloma krajami świata, które dotyczą ekwiwalentności dokumentów o wykształceniu i tytułach naukowych. Ukraina podpisała Konwencję Haską o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, a także Konwencję Lizbońską o uznawaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w regionie europejskim.

Konwencję Lizbońską oprócz Ukrainy podpisały jeszcze 44 kraje Europy. Dołączyły do niej później Australia, Białoruś, Izrael, Kazachstan, Kanada i USA. Co prawda dwa ostatnie kraje jeszcze jej nie ratyfikowały.

Zgodnie z Konwencją Lizbońską, w 55 krajach została utworzona sieć ENIC (Europejska Sieć Krajowych Ośrodków Informacji nt. uznawalności akademickiej i mobilności środowisk akademickich) oraz sieć NARIC (Ośrodki Informacji o Uznawalności Wykształcenia do Celów Akademickich). Od 2011 roku takie ośrodki działają na Ukrainie. Centra wymieniają się informacjami na temat polityki i praktyk uznawania zagranicznych dyplomów, nauki za granicą oraz działania państwowego systemu edukacji. Przede wszystkim, dzięki konsultacjom w centrach można przyśpieszyć procedurę uznawania dokumentów dotyczących edukacji.

Co więcej, Ukraina podpisała dwustronne porozumienie o uznawaniu dyplomów z Francją, Bułgarią, Wietnamem, Węgrami, ChRL, Polską, Mongolią, Rumunią, Estonią, a także z Rosją i wieloma krajami postsowieckimi, m.in. z Kazachstanem, Uzbekistanem i Kirgistanem.

W 89 krajach w celu uznania ukraińskiego dyplomu jest wymagana klauzula apostille, czyli specjalna pieczęć poświadczająca, że Ukraina należy do Konwencji Haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Szereg krajów podpisał również Konwencję Mińską, zgodnie z którą klauzula apostille nie jest wymagana do uznania dyplomu. Głównie są to kraje WNP. W większości z nich nie jest wymagana klauzula, ale ostatnio w krajach europejskich Konwencja Mińska nabrała bardziej formalnego charakteru i w wielu przypadkach żeby ukraiński dyplom został uznany nie wystarczy tylko poświadczone notarialnie tłumaczenie.

Czesi przyjmują wyłącznie tłumaczenia dokumentów, które zostały sporządzone przez akredytowanego przy ambasadzie tłumacza. Takie tłumaczenie nie potrzebuje poświadczenia notarialnego, ale jego przygotowanie trwa dłużej i jest droższe. Polska, która również należy do konwencji znoszącej klauzulę apostille coraz częściej wymaga, aby dokumenty tłumaczył tłumacz przysięgły, znajdujący się na terenie tego kraju. Również polskie uniwersytety i inne instytucje związane z edukacją zaczęły wymagać klauzuli apostille.

Jeżeli potwierdzenie dyplomu jest potrzebne dla kraju, który nie podpisał Konwencji Haskiej, to trzeba koniecznie przejść procedurę legalizacji konsularnej. W tym celu trzeba będzie zwrócić się do Wydziału Departamentu Konsularnego MSZ Ukrainy.

Również Ministerstwo Edukacji Ukrainy nie może odmówić wydania dokumentu z klauzulą apostille. W niektórych krajach wymagane jest tłumaczenie dokumentów, poświadczone notarialnie z klauzulą apostille Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy.

Artykuły powiązane