W czasie okupacji Moskwa zasiedliła na Krymie ponad 100 tysięcy Rosjan

W czasie okupacji Moskwa zasiedliła na Krymie ponad 100 tysięcy Rosjan
W latach 2014-2017 na terenie okupowanego Krymu zarejestrowało się ponad 100 tysięcy Rosjan.

 

Czytamy o tym w badaniu „Naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego i praw Tatarów Krymskich do samostanowienia na okupowanym Krymie” od organizacji społecznej KrymЅОЅ, które otrzymał Ukrinform.

„Federacji Rosyjska aktywnie zachęca do przesiedlania się ludności na terytorium Krymu. Według oficjalnych danych Federacji Rosyjskiej, w latach 2014-2017 na półwyspie zarejestrowało się 102 898 Rosjan. Autorzy raportu uważają tę liczbę za zaniżoną, biorąc pod uwagę zrozumienie przez władze Federacji Rosyjskiej, że popełnia zbrodnię wojenną. Według innych danych tylko w ciągu pierwszych trzech lat od rozpoczęcia okupacji na terytorium Krymu przeniosło się ponad 200 000 osób” - czytamy w badaniu.

Jak podkreślają autorzy raportu, taka „tendencja” do przeprowadzek związana jest z wprowadzeniem ulg gospodarczych, przyznaniem tanich mieszkań i innych korzystnych warunków życia dla Rosjan.

„W tym samym czasie zwiększa się liczba żołnierzy i urzędników, którzy przybywają z terytorium Rosji, rosyjskie struktury biznesowe aktywnie wchodzą na krymski rynek poprzez szereg projektów inwestycyjnych” - podkreślają autorzy badania.

Zaznaczono, że od momentu okupacji Rosja aktywnie prowadzi politykę przemieszczania się ludności, mającą na celu wyparcie nielojalnych osób z terytorium półwyspu przez deportacje, zakaz wjazdu i stworzenie warunków, „niemożliwych do życia” na terytorium Krymu.

„Według stanu na wrzesień 2018 roku, według oficjalnych rosyjskich danych statystycznych, z Krymu wyjechało 35 068 osób. Według nieoficjalnych danych liczba ta waha się między 50 a 100 tysiącami” - zaznaczyli autorzy badania.

W sumie badanie obejmuje tematy wolności słowa i informacji, wolności zgromadzeń i zrzeszania się, wolności religijnej, typowych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa do samostanowienia narodu krymskotatarskiego.

Badanie przeprowadzono przy wsparciu przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adenauer na Ukrainie.

Artykuły powiązane