ZPRE żąda zakazu modyfikacji DNA ludzkiego embrionu

ZPRE żąda zakazu modyfikacji DNA ludzkiego embrionu
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy po raz kolejny stwierdziło o konieczności zakazu zapłodnienia z użyciem embrionalnych komórek ludzkich zarodków, które zostały poddane zamierzonej modyfikacji genomu.

 

Czytamy o tym w deklaracji komitetu ZPRE ds. społecznych, informuje korespondent Ukrinformu w Strasburgu.

„W przyjętej jednogłośnie deklaracji przypomina się konsensusową pozycję naukową, że takie technologie genetyczne w stosunku do ludzi są niebezpieczne, pomimo ogłoszenia o narodzinach w Chinach dwójki dzieci po interwencji genetycznej” - poinformowano w ZPRE.

Jak podkreślono w komisji, modyfikacja embrionalna linii człowieka jest niedopuszczalna, biorąc pod uwagę niezachwiane moralne stanowisko ZPRE.

Należy nadmienić, że pod koniec listopada, profesor Uniwersytetu w Szanghaju He Jiankui poinformował o pomyślnym przeprowadzeniu eksperymentu i narodzinach dwóch genetycznie zmodyfikowanych dzieci.

Artykuły powiązane