UE wzmacnia nadzór nad bankami w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy

UE wzmacnia nadzór nad bankami w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy
Unia Europejska zaktywizuję walkę z nielegalnymi środkami pieniężnymi, poprzez wzmocnienie monitoringu zagrożenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie UE.

 

Czytamy o tym w komunikacie biura prasowego Rady UE.

Ambasadorowie UE 19 grudnia uzgodnili stanowisko Rady w sprawie wniosku o wzmocnienie roli Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie zagrożeń sektora finansowego, związanych z praniem brudnych pieniędzy.

„Ostatnie wydarzenia, związane z praniem brudnych pieniędzy w niektórych bankach UE, spowodowały niepokój z tego powodu, że zasady walki z praniem brudnych pieniędzy nie zawsze są skutecznie stosowane we wszystkich krajach UE, tworząc ryzyko dla integralności i reputacji europejskiego sektora finansowego, a także dla stabilności finansowej tych banków” - czytamy w komunikacie.

Według uzgodnionego tekstu EBA otrzyma następujące zadania:

- zbieranie informacji od właściwych krajowych organów w sprawie słabych stron, ujawnionych w kontekście ich działań w zakresie zapobiegania i walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;

- poprawa jakości nadzoru poprzez opracowanie wspólnych standardów i koordynacji działań krajowych organów nadzorczych;

- przeprowadzanie ocen ryzyka dla właściwych organów w celu oceny ich strategii i zasobów odnośnie uwzględnienia najważniejszych pojawiających się zagrożeń związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy na poziomie UE;

- ułatwienie współpracy z krajami niebędącymi członkami UE, w przypadku współpracy transgranicznej.

W ostateczności, w przypadku braku aktywności narodowej władzy, EBA będzie w stanie rozważać rozwiązanie bezpośrednio w sprawie poszczególnych banków

.

Artykuły powiązane