Pierwsza decyzja Trybunału ONZ odnośnie Krymu powinna pojawić się w latach 2019-2021 - MSZ

Pierwsza decyzja Trybunału ONZ odnośnie Krymu powinna pojawić się w latach 2019-2021 - MSZ
Sędziowie, którzy będą rozpatrywać spór Ukrainy i Federacji Rosyjskiej w organie utworzonym przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ w sprawie prawa morskiego, powinni podjąć decyzję w przybliżeniu nie wcześniej niż w 2019 roku i nie później niż w roku 2021 - oświadczyła w wywiadzie dla "Europejskiej Prawdy" Ołena Zerkal, zastępca ministra spraw zagranicznych do spraw integracji europejskiej.

Trybunał w sprawie ukraińskiej został formalnie utworzony w grudniu 2016 roku.

"Zakończyliśmy wszystkie niezbędne przygotowawczego procedury. To, że Rosja zgodziła się na utworzenie arbitrażu i trybunału; to, że wzięła udział w wybieraniu sędziów – wszystko to daje nam nadzieję na poważniejszy stosunek do decyzji trybunału" - powiedziała Zerkal.

Dodała również, że Ukraina jest zadowolona z sędziów wybranych do udziału w Trybunale. "Odnośnie każdego potencjalnego sędziego zbierano akta, rozpatrywano jego decyzje, publikacje, wypowiedzi. Ten arbitraż, który został teraz utworzony, w zupełności nas satysfakcjonuje" – powiedziała Zerkal.

Zerkal zaznaczyła też, że nie chodzi o kwestię przynależności Krymu – trybunał nie będzie tego rozpatrywał. Nie chodzi także o delimitację granic.

"Trybunał będzie rozpatrywać pretensje Ukrainy odnośnie niemożności korzystania z własnych zasobów naturalnych, niezdolności ochrony ekologii Morza Czarnego, niemożności prowadzenia nawigacji w ramach Cieśniny Kerczeńskiej, odnośnie naruszenia przez Rosję przepisów dotyczących budowy mostu kerczeńskiego i innych przejść a w związku z tym naruszenia równowagi ekologicznej w Morzu Czarnym, odnośnie niekontrolowanego rozwoju wartości archeologicznych w pobliżu Krymu.

Chcemy restytucji swoich praw, czyli przywrócenia prawa do korzystania z morskiej strefy przybrzeżnej, która, według obowiązującej konwencji, należy do Ukrainy", - powiedziała Zerkal.

W przypadku podjęcia takiej decyzji będzie to pierwszy werdykt międzynarodowego trybunału w sprawach związanych z aneksją.

Artykuły powiązane