Ukraina oraz Rosja powinny rozpocząć trójstronne negocjacje razem z Komisją Europejską dotyczące tranzytu rosyjskiego gazu do Europy po 2019 r. i powinno to być zagwarantowane długoterminowym porozumieniem.
Dział: Swiat
Ukraińska spółka zależna WebMoney, która trafiła na zaktualizowaną listę sankcji na równi z rosyjską spółką przekazała, że na Ukrainie zablokowano 4 miliony wirtualnych portfeli.
Dział: Biznes
Ukraina 12 czerwca złoży w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości ONZ memorandum o naruszeniu przez Rosję Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu.
Dział: Ukraina
Polska razem ze Stanami Zjednoczonymi występuje przeciwko budowie rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2, który Moskwa może wykorzystać w celu wywierania politycznego nacisku na kraje Europy.
Dział: Polityka
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji oskarżyło Ukrainę w niedofinansowanie organów Wspólnoty Niepodległych Państw na 300 milionów rubli.
Dział: Polityka
W USA są zaniepokojeni ewentualnymi nieuczciwymi militarnymi działaniami Rosji na dnie Morza Bałtyckiego.
Dział: Swiat
Ponadto, rybaków z wybrzeża Morza Azowskiego przez SMS wzywają do blokowania lokalnej administracji.
Dział: Ukraina
Ukraina przeprowadzi rewizję wszystkich międzynarodowych umów, które zostały podpisane w ramach WNP, i wyjdzie z tych, które są sprzeczne z interesami kraju.
Dział: Polityka
Minimum 24 Ukraińców jest przetrzymywanych w Federacji Rosyjskiej i ponad 40 - w okupowanym Krymie.
Dział: Polityka
Merkel i Putin raczej nie staną się najlepszymi przyjaciółmi, ale mają wspólne interesy.
Dział: Polityka
Strona 1 z 99