W szczególności, czołgi, haubice holowane, artylerię i różnego kalibru moździerze.
Dział: Ukraina
Takie zdanie wyraził pierwszy zastępca szefa Specjalnej Misji Monitoringowej OBWE na Ukranie Alexander Hug.
Dział: Ukraina
Obserwatorzy OBWE potwierdzili informacje na temat 479 zabitych i rannych wśród ludności cywilnej w ciągu roku.
Dział: Ukraina
Węgry wezwały do wysłania misji OBWE w Zakarpacie po tym, jak w okno budynku regionalnego biura Stowarzyszenia Kultury Węgierskiej na Zakarpaciu w Użhorodzie rzucono koktajl Mołotowa.
Dział: Swiat
Przedstawiciel OBWE ds. wolności mediów Harlem Désir jest poważnie zaniepokojony polską ustawą o „banderowskiej ideologii”, która ogranicza wolność słowa.
Dział: Swiat
Światowy Program Żywnościowy ONZ kończy swoje działanie w Donbasie w związku z brakiem finansowania.
Dział: Ukraina
Obserwatorzy Specjalnej Misji Monitoringowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odnotowali 340 wybuchów w obwodzie donieckim i 24 w ługańskim.
Dział: Ukraina
UE i OBWE odmówiły wysłania swoich przedstawicieli na półwysep w marcu 2018 roku, jednak nad przebiegiem wyborów prezydenckich będą czuwać posłowie europejskich parlamentów narodowych.
Dział: Swiat
Misja obserwacyjna OBWE odnotowała 361 wybuchów w strefie ATO w okresie od 19:30 w dniu 29 grudnia do 19:30 w dniu 1 stycznia.
Dział: Ukraina
Włochy spróbują ożywić „ducha Helsinek”.
Dział: Swiat
Strona 1 z 14